HEXelon kalkulator  Tabliczka mnożenia  Mapy miast  Słownik PL-EN-PL  Reklama  Kontakt  English 

Funkcje obliczeniowe (wzory) HEXelon MAX stworzone przez użytkowników programu.
Aby skorzystać z funkcji wybierz w programie: Edycja>Funkcje>Pobierz.
Możesz również stworzyć własną funkcję: Edycja>Funkcje>Nowa a następnie opublikować ją w Internecie:Edycja>Funkcje>Publikuj.
Wszystkie funkcje możesz użyć w programie pobierając je z serwera: Edycja>Funkcje>Pobierz.
Szczegółowe informacje o funkcjach użytkownika są zawarte w Pomocy programu lub na stronie pomocy.
  szukaj:
nrdane funkcjiopis
264ACosH
zmienne: z
definicja: Ln(z+Pierwiastek(z^2-1))
autor: Luchu
The hyperbolic inverse cosine.
180ACot
zmienne: wartosc
definicja: ATan(1/wartosc)
autor: Daniel Lupienski
Arcus Cotangens
181ACsc
zmienne: wartosc
definicja: ACos(1/wartosc)
autor: Daniel Lupienski
Arcus Cosecans
569AkumulatorNapiecie
zmienne: GestoscElektrolitu,IloscCelAkumulatora
definicja: (0,84+GestoscElektrolitu)*IloscCelAkumul ...
autor: unknown
Oblicza napięcie [V] akumulatora samochodowego bez obciążenia.
- GestoscElektrolitu [g/cm3] - wzorcowe=1,28[g/cm3]
- IloscCelAkumulatora
UWAGI:
Naładowany akumulator (12-to voltowy) ma napięcie nie niższe niż 12,6 [V].
939AntenaBiquad
zmienne: fmin,fmax
definicja: 300000/((fmax-fmin)*2/3+fmin)*0,97/4
autor: vania
Oblicza bok kwadratu anteny Biqad. Częstotliwość środkowa wybrana jest w 2/3 zakresu. Wynik w mm.
182ASec
zmienne: wartosc
definicja: ASin(1/wartosc)
autor: Daniel Lupienski
Arcus Secans
265ASinH
zmienne: z
definicja: Ln(z+Pierwiastek(z^2+1))
autor: Luchu
The hyperbolic inverse sin
336AWG2mm
zmienne: AWG
definicja: 0,127*92^((36-AWG)/39)
autor: explorer
Przelicza AWG na średnicę przewodu
337AWG2mm2
zmienne: AWG
definicja: ((0,127*92^((36-AWG)/39))/2)^2*Pi
autor: explorer
Przelicza AWG na powierzchnię przewodu
869Badania_skokGlowicy
zmienne: grubosc_materialu,kat_glowicy
definicja: 2*grubosc_materialu*Tan(kat_glowicy)
autor: pirani
Oblicza skok głowicy (Badania Nieniszczące - UT)
870Badania_zakres
zmienne: grubosc_materialu,kat_glowicy
definicja: 1,25*2*grubosc_materialu/Cos(kat_glowicy ...
autor: pirani
Oblicza minimalny zakres obserwacji (Badania Nieniszczące - UT)
191Bernouli
zmienne: n,k,p
definicja: n!/k!/(n-k)!*p^k*(1-p)^(n-k)
autor: vic
Wylicza prawdopodobieństwo wystąpienia k sukcesów
w n próbach zgodnie ze schematem Bernouliego
przy prawdopodobieństwie sukcesu równym p.
290BMI
zmienne: waga_kg,wzrost_m
definicja: waga_kg/(wzrost_m*wzrost_m)
autor: Jerzy Znamirowski
BMI - czyli wskaźnik masy ciała (Body Mass Index)
Dla osób dorosłych BMI:
... < 18,4 - niedowaga
18,5 - 24,9 - wartość proawidłowa
25 > 29,9 - nadwaga
30 > ... - otyłość
Więcej na http://pl.wikipedia.org/wiki/BMI_(wskaźnik)
625BokTrojkataWpisanegoWokrag
zmienne: PromienOkregu
definicja: PromienOkregu*Pierwiastek(3)
autor: MarekD
Bok trójkąta równobocznego wpisanego w okrąg.
Wzór:
bok = promienOkregu * pierwiastek(3)
59Brutto
zmienne: wart_netto,procent_vat
definicja: (100+procent_vat)*wart_netto/100
autor: Lucjan Krokowski
Oblicza wartość Brutto
na podstawie podanej wartości Netto i procencie VAT.
Przykład:
Oblicz wartość brutto gdy Netto=3329,20 i VAT=22%
Brutto(3329,20;22) = 4061,624
443Cal2Cm
zmienne: Cali
definicja: Cali*2,54
autor: JZ
Oblicza ilość centymetrów z podanych cali.
457CalkaOznaczona
zmienne: Dolna_granica,Gorna_granica,Wykladnik
definicja: (Gorna_granica^(Wykladnik+1))/((Wykladni ...
autor: Mk
Całka oznaczona "x" do potęgi "n-wykladnik" w granicach
(Dolna_granica,Gorna_granica), dla "n" różnych od (-1).
456Calka_1przezX
zmienne: DolnaGranica2,GornaGranica2
definicja: Ln(GornaGranica2/DolnaGranica2)
autor: mk
Całka 1/X
455Calka_CosAX
zmienne: a1,DolnaGranica1,GornaGranica1
definicja: (1/a1)*(Sin(a1*GornaGranica1)-Sin(a1*Dol ...
autor: mk
f=cos(ax)
454Calka_eDoX
zmienne: as3,dg3,gg3
definicja: (1/as3)*(Euler^(as3*gg3)-Euler^(as3*dg3) ...
autor: mk
f=e^ax
500Ceiling
zmienne: x
definicja: Jezeli(x-Calkowita(x)>0;Calkowita(x)+1;C ...
autor: mr
Zaokrągla liczbę w górę do wartości całkowitej.
447Celsjusz2Fahrenheit
zmienne: stopniCelcjusza
definicja: 32+(9/5)*stopniCelcjusza
autor: nieznany
Oblicza stopnie Fahrenheita przy podanych stopniach Celsjusza.
Przykład:
Celsjusz2Fahrenheit(0) = 32
722Celsjusz2Kelwin
zmienne: stopniCelsjusza
definicja: stopniCelsjusza+273,15
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Przelicza temperaturę podaną w stopniach Celsjusza na kelwiny.
587CenaUncjiNaCeneGrama
zmienne: CenaUncji
definicja: CenaUncji/31,1035
autor: nieznany
Przelicza cenę 1 uncji trojańskiej (jubilerskiej) na cenę 1 grama.
1019Cenaza1Kg
zmienne: waga,cena
definicja: waga/cena
autor: patryksko2000
Wzór na cenę za 1 kg. Waga - kilogramy, Cena - złoty
1020Cenaza1Kg
zmienne: waga,cena
definicja: cena/waga
autor: patryksko2000
Wzór na cenę za 1 kg. Waga - kilogramy, Cena - złoty
931Cena_Brutto_Marza
zmienne: cena_zak,marza
definicja: cena_zak/(1-marza%)
autor: LeoMK|mk.it@o2.pl
Funkcja oblicza Wartość (cene) brutto na podstawie znanej ceny netto oraz marży
cena_zak - Cena Netto
marza- Marża wyrażona w procentach
Przykład wzoru 80/(1-20%)=100
932Cena_brutto_narzut
zmienne: cena_netto,narzut
definicja: cena_netto+(cena_netto*narzut%)
autor: LeoMK|mk.it@o2.pl
Funkcja Oblicza cene butto, która równa jest cenie netto powiększonej o procent jej wartości (narzut)
zmiene: cena_netto - cena netto ; narzut procent wartości netto
706CiagArytmetyczny
zmienne: a1,n,r
definicja: a1+(n-1)*r
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza n-ty wyraz ciagu arytmetycznego o danym wyrazie a1 i różnicy r.
707CiagGeometryczny
zmienne: a1,n,q
definicja: a1*q^(n-1)
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza n-ty wyraz ciągu geometrycznego o danym wyrazie a1 i ilorazie q.
80CieciwaDlugosc1
zmienne: promien_okregu,od_srodka_okregu
definicja: Pierwiastek(8*(promien_okregu-od_srodka_ ...
autor: Mariusz
Długość cięciwy okręgu gdy dany jest promień okręgu i odległość cięciwy od środka okręgu.
115CieciwaDlugosc2
zmienne: promien_okregu,wysokosc_cieciwy
definicja: Pierwiastek(8*wysokosc_cieciwy*promien_o ...
autor: Mariusz
Długość cięciwy okręgu gdy dany jest promień okręgu i wysokość cięciwy.
758CieploMolowe
zmienne: liczba_moli,cieplo_molowe,temperatura1,temperatura2
definicja: liczba_moli*cieplo_molowe*(temperatura2- ...
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza ciepło pobrane/oddane przy ogrzewaniu/oziębianiu ciała,
gdy dane są:
- liczba moli substancji,
- jej ciepło molowe,
- masa w kg
- oraz temperatura początkowa
- temperatura końcowa w st. C lub K. Minus oznacza oziębianie.
754CieploOgrzewanieOziebianie
zmienne: masa,cieplo_wlasciwe,temperatura1,temperatura2
definicja: masa*cieplo_wlasciwe*(temperatura2-tempe ...
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza ilość ciepła w J pobraną/oddaną przy ogrzewaniu/oziębianiu ciała,
gdy dana jest jego masa w kg, ciepło w J/(kg*K) właściwe oraz temperatura początkowa i końcowa w st. C lub K (jednostki temp. muszą być te same).
Minus oznacza oziębianie.
755CieploParowanieSkraplanie
zmienne: masa,cieplo_parowania
definicja: masa*cieplo_parowania
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza ciepło pobrane/oddane podczas parowania-wrzenia/skraplania ciała,
gdy dana jest jego masa w kg i ciepło parowania w J/kg.
756CieploSpalania
zmienne: masa,cieplo_spalania
definicja: masa*cieplo_spalania
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza ciepło oddane prze ciało ciała podczas jego spalania,
gdy dana jest masa tego ciała w kg i ciepło spalania w J/kg.
757CieploTopnienieKrzepniecie
zmienne: masa,cieplo_topnienia
definicja: masa*cieplo_topnienia
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza ciepło pobrane/oddane podczas topnienia/krzepnięcia ciała,
gdy dana jest jego masa w kg i ciepło topnienia w J/kg.
450CisnienieDynamiczne
zmienne: gestosc,predkosc
definicja: (gestosc*predkosc*predkosc)/2
autor: znane
pozwala na okreslenie cisnienia dynamicznego w tunelu
444Cm2Cal
zmienne: Centymetry
definicja: Centymetry/2,54
autor: JZ
Oblicza ilość cali z podanych centymetrów.
74Cm2Pixel
zmienne: centymetry,dpi
definicja: Calkowita(centymetry/2,54*dpi)
autor: Jerzy Znamirowski
Oblicza wymiar bitmapy w pixelach gdy dane sa rozmiary [cm] i rozdzielczość [dpi].
Przykład:
Jaka jest wymagana szerokość bitmapy w pixelach
gdy bitmapa ma byc szerokości 7cm a rozdzielczość 300dpi.
Calkowita(7;300) = 826 pixeli
183Cot
zmienne: kat
definicja: 1/Tan(kat)
autor: Daniel Lupienski
Cotangens
877Cot
zmienne: kat
definicja: 1/Tan(kat)
autor: Daniel Lupienski
Cotangens
184Csc
zmienne: kat
definicja: 1/Cos(kat)
autor: Daniel Lupienski
Cosecans
77Ctg
zmienne: kat
definicja: 1/Tan(kat)
autor: emi
Cotangens podanego kąta.
przykład:
Ctg(45) = 1 gdy miarą kąta są stopnie.
335Czas_swiatla
zmienne: droga_swiatla
definicja: droga_swiatla/299792,458/60
autor: Ludwik Błyszczak
Podaje w minutach czas, w jakim światło pokona drogę mierzoną w kilometrach.
Zmienna ”droga_swiatla” = liczba kilometrów.
Przykład:
Czas_swiatla(150000000) = 8,3391023799538 minuty.
918Czwartak
zmienne: yB,yA,xB,xA
definicja: ATan((yB-yA)/(xB-xA))
autor: Sipa
Oblicza czwartak, gdy podane są współrzędne końców odcinka, dla którego jest mierzony. Uwaga! Czwartak jest wartością bezwzględną, więc przy ujemnym wyniku należy zignorować minus i zapisać jako dodatnią!
176C_deg2F_deg
zmienne: C_deg
definicja: (9/5)*C_deg+32
autor: Michal Kaczmarek
Przelicza stopnie Celsjusz’a na Farenheit’a.
214Decybel
zmienne: liniowa
definicja: 10*Log10(liniowa)
autor: maciej.jaklik@gmail.com
przelicza wartość liniową na decybele
381Deg2Grad
zmienne: stopnie
definicja: stopnie*200/Pi
autor: nieznany
Zamienia wartość kątka wyrażonego w stopniach na kąt w gradach.
102Deg2Rad
zmienne: stopnie
definicja: 2*Pi*stopnie/360
autor: Marcin Paweł Sadowski
Przelicza stopnie kątowe na radiany.
446Deg2Rad
zmienne: stopnie
definicja: stopnie*Pi/180
autor: nieznany
Oblicza ilość radianów przy podanych stopniach:
Przykład:
Deg2Rad(180) = 3,14159265358979
175DegFahrenheitToDegCelsjusz
zmienne: stopnieFahrenheita
definicja: (5/9)*(stopnieFahrenheita-32)
autor: Michał Kaczmarek
Przelicza stopnie Fahrenheita’a na stopnie Celsjusz’a.
146DeltoidPole1
zmienne: przekatna1,przekatna2
definicja: 0,5*Modul(przekatna1)*Modul(przekatna2)
autor: author unknown
Pole deltoida (latawca) gdy dane są przekątne.
739DlugoscOdcinka
zmienne: xA,yA,xB,yB
definicja: Pierwiastek((xB-xA)^2+(yB-yA)^2)
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza długość odcinka, gdy dane są współrzędne jego końców.
466DlugoscOkregu
zmienne: PoleKola
definicja: 2*Pierwiastek(PoleKola*Pi)
autor: HB
Oblicza długość okręgu, gdy dane jest pole koła.
581DlugoscZyciaCzlowieka
zmienne: uderzenSercaNaMinute
definicja: 2450000000/(uderzenSercaNaMinute*60*24*3 ...
autor: WWG
Długość życia w latach zależna od szybkości uderzeń serca na minutę.
Przyjmuje się, że serce człowieka ma żywotność 24,5e8 uderzeń.
1051Dl_gwintu
zmienne: Sr1,Sr2,Skok,Dl
definicja: Pierwiastek((Pi*(Sr1+Sr2/3))^2+Skok^2)*( ...
autor: tomeksiwy
Oblicza długość zwoju gwintu lub sprężyny.
Sr1 - średnica śruby (sprężyny) - mm
Sr2 - średnica drutu sprężyny (1 dla gwintu)
Skok - skok gwintu - mm
Dl - długość śruby(wusokość sprężyny) - mm
910DMS2DDD
zmienne: stopnie,minuty,sekundy
definicja: stopnie+minuty/60+sekundy/3600
autor: donat
Zamienia wspolrzedne z formatu DMS (stopnie; minuty; sekundy) na format D.DD (stopnie)
915DMS2DDD
zmienne: stopnie,minuty,sekundy
definicja: stopnie+minuty/60+sekundy/3600
autor: donat
Przelicza wspolrzedne z formatu DMS (stopnie; minuty; sekundy) na format D.DD (stopnie)
926Dniowka
zmienne: LiczbaGodzin,StawkaNaGodzine
definicja: LiczbaGodzin*StawkaNaGodzine
autor: Bioly SNKaim
Podaje wartość dziennego wynagrodzenia w oparciu o liczbe przepracowanych godzin i stawkę za godzine. Dniowka(Ilość przepracowanych godzin,Stawka za godzinę pracy)
297Droga
zmienne: przyspieszenie,czas
definicja: 0,5*przyspieszenie*czas
autor: Tomek Jakieła
Oblicza droge majac przyspieszenie i czas.
W tym wzorze czas jest do kwadratu ale nie potęgujemy
bo się nam skróci. Kwadrat nie pisałem.
334DrogaSwiatla
zmienne: czasSwiatla
definicja: 299792,458*czasSwiatla*60
autor: Ludwik Błyszczak
Podaje w kilometrach długość drogi, jaką pokona światło w czasie mierzonym w minutach.
Zmienna ”czasSwiatla” to liczba minut.
Przykład:
DrogaSwiatla(3) = 53962642,44 kilometra.
659Dzielnik
zmienne: Uwe,Rwy,R
definicja: (Uwe*Rwy)/(Rwy+R)
autor: Daniel
Napięcie wyjściowe dzielnika napięcia.
752Dzul2Elektronowolt
zmienne: dzul
definicja: dzul*6,24150947E18
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Przelicza pracę i energię podaną w dźulach (J) na elektronowolty (eV).
280ElektrKoszt
zmienne: wat,czas,cena
definicja: (wat/1000)*(czas/60)*cena
autor: Dawid Korycki
Oblicza kwotę za zużycie energii
- wynik [PLN]
- moc [Watt]
- czas używania urządzenia w [min.]
- aktualna cena za 1 kWh [PLN]
43ElektrMoc1
zmienne: praca,czas
definicja: praca/czas
autor: autor nieznany
Moc prądu elektrycznego gdy dana jest praca i czas.
Jednostki:
- wynik funkcji [Wat],
- praca [Dżul],
- czas [Sekunda].
Przykład:
ElektrMoc1(10;2)=5
44ElektrMoc2
zmienne: napiecie,natezenie
definicja: napiecie*natezenie
autor: autor nieznany
Moc prądu elektrycznego gdy dane jest napięcie i natężenie.
Jednostki:
- wynik funkcji [Wat],
- napiecie [Volt],
- natezenie [Amper].
Przykład:
ElektrMoc2(3;4)=12
45ElektrNapiecie1
zmienne: praca,ladunek
definicja: praca/ladunek
autor: autor nieznany
Napięcie prądu elektrycznego gdy dana jest praca i ładunek.
Jednostki:
- wynik funkcji [Volt],
- praca [Dżul],
- ladunek [Kulomb].
Przykład:
ElektrNapiecie1(10;5)=2
46ElektrNapiecie2
zmienne: moc,natezenie
definicja: moc/natezenie
autor: autor nieznany
Napięcie prądu elektrycznego gdy dana jest moc i natężenie.
Jednostki:
- wynik funkcji [Volt],
- moc [Wat],
- natezenie [Amper].
Przykład:
ElektrNapiecie2(10;5) = 2
47ElektrNapiecie3
zmienne: opor,natezenie
definicja: opor*natezenie
autor: autor nieznany
Napięcie prądu elektrycznego gdy dany jest opór i natężenie.
Jednostki:
- wynik funkcji [Volt],
- opor [Ohm],
- natezenie [Amper].
Przykład:
ElektrNapiecie3(3;5)=15
6ElektrNatezenie1
zmienne: ladunek,czas
definicja: ladunek/czas
autor: autor nieznany
Natężenie prądu elektrycznego gdy dany jest ładunek i czas.
Jednostki:
- wynik funkcji [Amper],
- ladunek [Kulomb],
- czas [Sekunda].
Przykład:
ElektrNatezenie1(10;2)=5
7ElektrNatezenie2
zmienne: moc,napiecie
definicja: moc/napiecie
autor: autor nieznany
Natężenie prądu elektrycznego gdy dana jest moc i napięcie.
Jednostki:
- wynik funkcji [Amper],
- moc [Wat],
- napiecie [Volt].
Przykład:
ElektrNatezenie2(10;2)=5
8ElektrNatezenie3
zmienne: napiecie,opor
definicja: napiecie/opor
autor: autor nieznany
Natężenie prądu elektrycznego gdy dane jest napięcie i opór (Prawo Ohma).
Jednostki:
- wynik funkcji [Amper],
- napiecie [Volt],
- opor [Ohm].
Przykład:
ElektrNatezenie3(10;5)=2
753Elektronowolt2Dzul
zmienne: elektronowolt
definicja: elektronowolt*1,60217653E-19
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Przelicza pracę i energię podaną w elektronowoltach (eV) na dżule (J).
9ElektrOpor1
zmienne: napiecie,natezenie
definicja: napiecie/natezenie
autor: autor nieznany
Opór elektryczny przewodnika gdy dane jest napięcie i natężenie.
Jednostki:
- wynik funkcji [Ohm],
- napiecie [Volt],
- natezenie [Amper].
Przykład:
ElektrOpor1(10,5)=2
10ElektrOpor2
zmienne: opor_wlasciwy,dlugosc_przewodnika,pole_przekroju
definicja: (opor_wlasciwy*dlugosc_przewodnika)/pole ...
autor: autor nieznany
Opór elektryczny gdy dane są: opór właściwy, długość i przekrój przewodnika.
Jednostki:
- wynik funkcji [Ohm],
- opor_wlasciwy [Ohm*Metr],
- dlugosc_przewodnika [Metr],
- pole_przekroju [Metr^2]
Przyklad:
ElektrOpor2(3;100;2)=150
11ElektrPojKond1
zmienne: ladunek,napiecie
definicja: ladunek/napiecie
autor: autor nieznany
Pojemność kondensatora elektrycznego gdy dany jest ładunek i napięcie.
Jednostki:
- wynik funkcji [Farad],
- ladunek [Kulomb],
- napiecie [Volt].
Przykład:
ElektrPojKond1(10;5)=2
12ElektrPojPrzew1
zmienne: ladunek,potencjal
definicja: ladunek/potencjal
autor: autor nieznany
Pojemność przewodnika elektrycznego gdy dany jest ładunek i potencjał.
Jednostki:
- wynik funkcji [Farad]
- ladunek [Kulomb]
- potencjal [Volt]
Przykład:
ElektrPojPrzew1(10;5)=2
13ElektrPraca1
zmienne: moc,czas
definicja: moc*czas
autor: autor nieznany
Praca prądu elektrycznego gdy dana jest moc i czas.
Jednostki:
- wynik funkcji [Dżul],
- moc [Wat],
- czas [Sekunda].
Przykład:
ElektrPraca1(3;4)=12
Praca prądu o mocy 3[Wat] w czasie 4[Sekunda] wynosi 12[Dżul].
14ElektrPraca2
zmienne: napiecie,natezenie,czas
definicja: napiecie*natezenie*czas
autor: autor nieznany
Praca prądu elektrycznego gdy dane jest napięcie, natężenie i czas.
Jednostki:
- wynik funkcji [Dżul],
- napiecie [Volt],
- natezenie [Amper],
- czas [Sekunda].
Przykład:
ElektrPraca2(2;4;3)=24
15ElektrPraca3
zmienne: ladunek,napiecie
definicja: ladunek*napiecie
autor: autor nieznany
Praca prądu elektrycznego gdy dany jest ładunek i napięcie.
Jednostki:
- wynik funkcji [Dżul],
- ladunek [Kulomb],
- napięcie [Volt].
Przykład:
ElektrPraca3(3;5)=15
172EnergiaKinetyczna
zmienne: masa,predkosc
definicja: masa*predkosc^2/2
autor: R.R.
Oblicza energię kinetyczną ciała, gdy dana jest jego masa i prędkość.
Jednostki:
- energia kinetyczna (dżul)
- masa (kg)
- prędkość (m/s)
Przykład:
EnergiaKinetyczna(10;2)=20
750EnergiaKondensatora
zmienne: pojemnosc,napiecie
definicja: 0,5*pojemnosc*napiecie^2
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza energię naładowanego kondensatora w J,
gdy dana jest jego pojemność w F i napięcie między okładkami w V.
751EnergiaPolaMagnetycznego
zmienne: indukcyjnosc,natezenie_pradu
definicja: 0,5*indukcyjnosc*natezenie_pradu^2
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza energię pola magnetycznego zwojnicy w J,
gdy dana jest indukcyjność zwojnicy w H i natężenie prądu w A.
747EnergiaPotencjalnaCiezkosci
zmienne: masa,wysokosc
definicja: masa*PrzyspZiemskie*wysokosc
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza energię potencjalną ciężkości w J,
gdy dana jest masa ciała w kg i wysokosc w m,
przy wysokości niewielkiej w porównaniu z promieniem Ziemi.
748EnergiaPotencjalnaSprezystosci
zmienne: stala_sprezyny_k,wydluzenie_x
definicja: (stala_sprezyny_k*wydluzenie_x^2)/2
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza energię potencjalną sprężystości naciągniętej sprężyny w J,
gdy dana jest stała sprężyny k w N/m i wydłużenie w m.
136Eo
zmienne: Gf,Gg,Fz,Mx
definicja: Mx*1,3/(Fz*0,9+Gf*0,9+Gg*0,8)
autor: Bogdan
Eo
210eV_na_nm
zmienne: Energy
definicja: (PredkoscSwiatla*StalaPlancka*10^28)/(En ...
autor: pirani
Zamienia energię fotonu wyrażoną w elektronowoltach [eV] na długość fali wyrażonej w nanometrach [nm]
562ExpProcent
zmienne: procent,dni
definicja: Exp(Ln((100+procent)/100)*dni)
autor: Jerzy Balwiński
Oblicza wartość po czasie przy danym wzroście (spadku) procentowym (na jednostke czasu)
Np. Wzrost o 5,6% na dzień. Wartość po 15 dniach wynosi expprocent(5,6;15).
Spadek wartości obliczamy wstawiając ujemny procent np. ExpProcent(-50;3).
448Fahrenheit2Celsjusz
zmienne: stopnieFahrenheita
definicja: (5/9)*(stopnieFahrenheita-32)
autor: nieznany
Oblicza stopnie Celsjusza przy podanych stopniach Fahrenheita.
Przykład:
Fahrenheit2Celsjusz(212) = 100
559Fdmax
zmienne: x
definicja: Pierwiastek((0.0059*0.0059*x)+(0.1*0.1))
autor: Tomek
Odchyłka liniowa dopuszczalna (maksymalna - z c-geo)
154Fi
zmienne:
definicja: (Pierwiastek(5)+1)/2
autor: WinerFresh winerfresh@o2.pl
Stosunek między odcinkami w złotym podziale odcinka
934Firma
zmienne: netto,ZUS,podatek,koszty
definicja: (netto/(100%-podatek))+(ZUS/(100%-podate ...
autor: MirasK
Dla małej firmy objętej podatkiem ryczałtowym bez VAT.
Oblicza wartość faktury brutto, dodając ZUS i podatek (w %), oraz ewentualne koszty do zakładanej kwoty netto (na rękę)
139FundamentCiezar
zmienne: Rf,Rr,h1,h2,h3
definicja: Pi*25*(Rf^2*h1+1/3*(h2-h1)*(Rf^2+Rr^2+Rf ...
autor: bogdan
Ciężar fundamentu.
244FunkcjeKwadratoweDelta
zmienne: zmiennaA,zmiennaB,zmiennaC
definicja: zmiennaB^2-4*zmiennaA*zmiennaC
autor: Olek
Funkcja liczy deltę funkcji kwadratowej f(x)=ax^2+bx+c
267GazStrataCisnieniaRosyjska
zmienne: gestosc,przeplyw,srednica
definicja: 29,18*gestosc*(przeplyw^1,75)/(srednica^ ...
autor: Jerzy Burda/burda.j@op.pl
Wzór opracowany przez radzieckich uczonych.
Gdzie:
- wynik w [Pa];
- gęstość w [kg/m3];
- przepływ w [m3/h];
- średnica w [cm].
695GazStratyCisnienia
zmienne: gestoscGazu,przeplywGazu,srednicaRurociagu
definicja: 1,91*(10^6)*gestoscGazu*(przeplywGazu^1, ...
autor: Jerzy Burda/burda.j@op.pl
Obliczanie spadku ciśnienia w gazociągach niskiego ciśnienia
wg wzoru opracowanego przez Renouarda.
Gdzie:
- wynik w [Pa]
- gęstość gazu w [kg/m3]
- przepływ gazu w [m3/h]
- średnica rurociągu w [mm]
675GPWSaldo
zmienne: CenaZakupu,CenaSprzedazy,Ilosc
definicja: CenaZakupu*Ilosc+(Jezeli((CenaZakupu*Ilo ...
autor: nieznany
935GPWSaldo
zmienne: CenaZakupu,CenaSprzedazy,Ilosc,Prowizja
definicja: (CenaSprzedazy*Ilosc+CenaSprzedazy*Ilosc ...
autor: MirasK
Oblicza zysk netto po uwzględnieniu prowizji ( w %) przy uwzględnieniu prowizji minimum (w zł).
89GraniastoslupPrzekatna1
zmienne: bok1,bok2,bok3
definicja: Pierwiastek(bok1^2+bok2^2+bok3^2)
autor: Daniel Lupienski
Oblicza przekątną bryłową graniastosłupa o podstawie prostokąta.
137GruntCiezar
zmienne: Rf,Rr,hg
definicja: 20*Pi*(Rf^2-Rr^2)*hg
autor: bogdan
Ciężar gruntu.
911GSD2GSDu
zmienne: GSD_pionowe
definicja: Calkowita(1/Sin(45)*GSD_pionowe+0.5)
autor: donat
Oblicza GSD zdjecia ukosnego na podstawie GSD zdjecia pionowego.
912GSDu2GSD
zmienne: GSD_ukosne
definicja: Calkowita(Sin(45)*GSD_ukosne+0.5)
autor: donat
Oblicza GSD zdjecia pionowego na postawie GSD zdjecia ukosnego.
1035HPMP_deg_to_proc
zmienne: deg
definicja: 100*Tan(deg)
autor: www.wiezby.com.pl Hubert Pietrzak
Zamienia nachylenie dachu wyrażone w procentach na stopnie
1036HPMP_proc_to_deg
zmienne: proc
definicja: ATan(proc/100)
autor: www.wiezby.com.pl Hubert Pietrzak
Zamienia nachylenie dachu wyrażone w procentach na stopnie
483Huber
zmienne: s,t
definicja: Pierwiastek(s^2+3*t^2)
autor: Fratczak
Oblicza naprezenia zredukowane zgodnie z hipoteza HMH.
987IinnerTrack
zmienne: T,W,H
definicja: 0.024*(T)^0.44*(W/0.0254*H/0.0254)^0.725
autor: Mich@$
Obliczenie prądu przepływającego przez ścieżkę na wewnętrznej warstwie.
T - wzrost temperatury ścieżki w st.C
W - szerokość ścieżki w mm
H - grubość ścieżki w mm
623IleZostanie
zmienne: kwota,wydatek
definicja: kwota-wydatek
autor: wk
Ile pieniędzy zostanie z kwoty po wydatkach.
IleZostanie(kwota;wydatek)
Przykłady:
IleZostanie(1400;550) = 850
IleZostanie(1400;550+35+65+17) = 733
737IloczynSkalarnyWektorow
zmienne: ax,ay,bx,by
definicja: ax*bx+ay*by
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza iloczyn skalarny wektorów, gdy dane są ich współrzędne.
738IloczynSkalarnyWektorowPunkty
zmienne: xA,yA,xB,yB,xC,yC,xD,yD
definicja: (xB-xA)*(xD-xC)+(yB-yA)*(yD-yC)
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza iloczyn skalarny wektorów AB*CD,
gdy dane są współrzędne ich końców i początków.
219IloscCyfr
zmienne: liczba_naturalna
definicja: Calkowita(LogN(liczba_naturalna;10)+1)
autor: martyr2@tlen.pl
Oblicza ilość cyfr podanej liczby naturalnej.
Przykład:
IloscCyfr(1357) = 4
527IloscCyfr
zmienne: liczba_natularna
definicja: Calkowita(LogN(liczba_natularna;10)+1)
autor: martyr2@tlen.pl
Oblicza ilość cyfr podanej liczby natularnej.
Przykład:
IloscCyfr(1357) = 4
759IloscCzasteczek2Mol
zmienne: ilosc_czasteczek
definicja: ilosc_czasteczek/6,022137E23
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Przelicza ilość cząsteczek na ilość moli danej substancji.
123IloscPalet
zmienne: kompletow,kompletow_w_kartonie,kartonow_na_palecie
definicja: (kompletow/kompletow_w_kartonie)/kartono ...
autor: Tomasz Traczuk,Małgorzata Różańska,Andrzej Pupka
Ilość palet potrzebnych do awizacji zamówień itp.
Gdzie:
kompletow - ilość kompletów
kompletow_w_kartonie - ilość kompletów w kartonie zbiorczym
kartonow_na_palecie - ilość kartonów zbiorczych na palecie
Przykład:
IloscPalet(1000;10;18)=5,5555555556
673IndexCetanowy_ON
zmienne: T10,T50,T90,gON
definicja: 45,2+(0,0892*(T10-215))+(0,131+(0,901*(( ...
autor: JacekA/jaclab8@interia.pl
Oblicza indeks cetanowy w oleju napędowym (ON).
T10 - temperatura 10% odzysku
T50 - temperatura 50% odzysku
T90 - temperatura 90% odzysku
gON - gęstość ON w 15 stC w kg/m3
82InterpolacjaLiniowa
zmienne: X1,X2,XX,Y1,Y2
definicja: ((Y1-Y2)*(XX-X2))/(X1-X2)+Y2
autor: Jerzy Burda
Oznaczenia symboli w kolejności wprowadzania:
X1 - zmienna w punkcie 1
X2 - zmienna w punkcie 2
XX - zmienna w punkcie szukanym
Y1 - wartośc funkcji w punkcie 1
Y2 - wartość funkcji w punkcie 2
986IouterTrack
zmienne: T,W,H
definicja: 0.048*(T)^0.44*(W/0.0254*H/0.0254)^0.725
autor: Mich@$
Obliczenie prądu przepływającego przez ścieżkę na zewnętrznej warstwie.
T - wzrost temperatury ścieżki w st.C
W - szerokość ścieżki w mm
H - grubość ścieżki w mm
470Jakim_procentem_liczby_A_jest_B
zmienne: liczba_A,liczba_B
definicja: (100*liczba_B)/liczba_A
autor: HB
Oblicza, jakim procentem liczby A jest liczba B.
226KalkulatorTPSA
zmienne: przelot,zawiesie,dokumentacja,kabel,gelsnap,pa06,uy
definicja: (((110*przelot)+(60*zawiesie)+(200*dokum ...
autor: Andy
459KatFazowy
zmienne: rzeczywista,urojona
definicja: ATan(rzeczywista/urojona)*360/(2*Pi)
autor: mk
Kat podawany w stopniach.
część rzeczywista-Re
cześć urojona-Im
Np. z=3+2i to Re=3, Im=2 to kąt fazowy=56 stopni.
668KatKrokwiNaroznejKoszowej
zmienne: katAlfa
definicja: ATan(Tan(katAlfa)/2^0,5)
autor: www.wiezby.com.pl Hubert Pietrzak
Oblicza kąt nachylenia krokwi narożnej koszowej
gdy obie sąsiadujące z nią połacie nachylone
są pod jednakowym kątem "katAlfa'.
Jednostka miary kąta (stopień, radian, grad) zależny
jest od ustawienia programu.
666KatKrokwiNaroznejKoszowej2
zmienne: katAlfa,katBeta
definicja: ATan(Pierwiastek((Tan(katAlfa)^2*Tan(kat ...
autor: www.wiezby.com.pl Hubert Pietrzak
Oblicza kąt nachylenia krokwi narożnej koszowej
gdy obie sąsiadujące z nią połacie nachylone
są pod kątami: katAlfa i katBeta.
Jednostka miary kąta (stopień, radian, grad) zależny
jest od ustawienia programu.
188KatWycinkaKola
zmienne: DlugoscLuku,Promien
definicja: (DlugoscLuku*(4*ASin(1)))/(2*Pi*Promien)
autor: bagi2@o2.pl
Oblicza kąt wycinka koła gdy dane są: długość łuku i promień wycinka.
Wartość kąta jest zgodna z wybraną miarą kąta.
723Kelwin2Celsjusz
zmienne: kelwin
definicja: kelwin-273,15
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Przelicza temperaturę podaną w kelwinach na stopnie Celsjusza.
578kFactor
zmienne: g,r
definicja: (4*r)/(Pi*g)+0,8/Pi-r/g
autor: nieznany
770kg_na_kN
zmienne: a1
definicja: 0,01*a1
autor: MarciN
Przelicznik kG na kN
936Kilometrowka
zmienne: trasa,spalanie,cena
definicja: trasa*(spalanie/100*cena)
autor: MirasK
Oblicza koszty podróży autem

trasa - w kilometrach
spalanie - w litrach na 100km
cena - waluta dowolna ;)
882Klin
zmienne: silyRozpychajace,katWierzcholkaKlina
definicja: 2*silyRozpychajace*(Sin(katWierzcholkaKl ...
autor: tomeksiwy@wp.pl
Zależność pomiędzy siłami rozpychającymi.
913Kn2Kmh
zmienne: Wezly
definicja: Calkowita(Wezly*1.852+0.5)
autor: donat
Zamienia predkosc w wezlach na predkosc w km/h. Podaje wartosc calkowita.
909Kn2Ms
zmienne: Wezel
definicja: Calkowita(Wezel*1.852*1000/3600+0.5)
autor: donat
Zamienia predkosc w wezlach na predkosc w m/s. Podaje wartosc calkowita.
914Kn2Ms
zmienne: Wezly
definicja: Calkowita(Wezly*1.852*1000/3600+0.5)
autor: donat
Zamienia predkosc w wezlach na predkosc w m/s. Podaje wartosc calkowita.
151KoloObwod
zmienne: promien
definicja: 2*promien*Pi
autor: WinerFresh winerfresh@o2.pl
Oblicza obwód koła o danym promieniu.
16KoloPole1
zmienne: promien
definicja: Pi*promien^2
autor: autor nieznany
Pole powierzchni koła gdy dany jest promień.
Przykład:
KoloPole1(5)=78,5398163397448
Pole powierzchni koła o promieniu 5 [cm] wynosi 78,5398163397448 [cm2].
147KoloWycinek
zmienne: promien,kat
definicja: Pi*promien^2*(kat/(4*ASin(1)))
autor: author unknown
Pole wycinka koła gdy dany jest promień koła i kąt promieni wycinających.
Wartość kąta należy podać zgodnie z jednostkami wybranymi w kalkulatorze.
Przykład:
KoloWycinek(5;90) = 19,63 gdy kąt=90 stopni
KoloWycinek(5;Pi/2) = 19,63 gdy kąt=Pi/2 radianów
195KosztPaliwa
zmienne: PrzebytaOdlegloscKm,LitrowNa100km,CenaLitraPaliwa
definicja: (PrzebytaOdlegloscKm*LitrowNa100km*CenaL ...
autor: Paweł Lis
Oblicza koszt zużytego paliwa.
Przykład:
PaliwoKoszt(500;7;4)=140
Odległośc = 500[km]
Spalanie na 100km = 7[litrow]
Cena litra paliwa = 4.
906koszt_trasy_na_LPG
zmienne: cena_LPG,km,spalanie
definicja: cena_LPG*(km/100)*spalanie
autor: gtluczek2000@gmail.com
cena_LPG - cena w PLN z groszami
km - długość trasy w km
spalanie - ilosc litrów na 100 km
150KulaObjetosc1
zmienne: promien
definicja: 4/3*Pi*promien^3
autor: WinerFresh winerfresh@o2.pl
Objętość kuli gdy dany jest promień.
Przykład:
KulaObjetosc1(4)=268,082573106329
Objętość kuli o promieniu 4 [cm] wynosi 268,082573106329 [cm3].
153KulaPole1
zmienne: promien
definicja: 4*Pi*promien^2
autor: WinerFresh winerfresh@o2.pl
Powierzchnia kuli gdy dany jest promień.
Przykład:
KulaPole1(5)=314,159265358979
Pole powierzchni kuli o promieniu 5 [cm] wynosi 314,159265358979 [cm2]
209Kv
zmienne: Przeplyw,SpadekCisnienia
definicja: Przeplyw/(SpadekCisnienia^0,5)
autor: Jerzy Burda/burda.j@op.pl
Oblicza współczynnik przepływu obiektu (zaworu,filtra itp) w obiegu hydraulicznym
przy danym przepływie [m3/h] oraz założonym spadku ciśnienia [bar].
19KwadratObwod1
zmienne: bok
definicja: 4*bok
autor: autor nieznany
Obwód kwadratu gdy dany jest bok.
Przykład:
KwadratObwod1(5)=20
Długość obwodu kwadratu o boku 5 [cm] wynosi 20 [cm].
20KwadratObwodKola1
zmienne: bok
definicja: Pi*bok
autor: autor nieznany
Obwód koła wpisanego w kwadrat gdy dany jest bok kwadratu.
Przykład:
KwadratObwodKola1(5)=15,707963267949
Długość obwodu koła wpisanego w kwadrat o boku 5 [cm] wynosi 15,707963267949 [cm].
21KwadratObwodKola2
zmienne: bok
definicja: Pi*bok*Pierwiastek(2)
autor: autor nieznany
Obwód koła opisanego na kwadracie gdy dany jest bok kwadratu.
Przykład:
KwadratObwodKola2(5)=22,2144146907918
Obwód koła opisanego na kwadracie o boku 5 [cm] wynosi 22,2144146907918 [cm].
22KwadratPole1
zmienne: bok
definicja: bok^2
autor: autor nieznany
Pole powierzchni kwadratu gdy dany jest bok.
Przykład:
KwadratPole1(4)=16
Pole powierzchni kwadratu o boku 4 [cm] wynosi 16 [cm2].
23KwadratPoleKola1
zmienne: bok
definicja: 0,25*bok^2*Pi
autor: autor nieznany
Pole powierzchni koła wpisanego w kwadrat gdy dany jest bok kwadratu.
Funkcja:
KwadratPoleKola1(3)=7,06858347057703
Pole kola wpisanego w kwadrat o boku 3cm
wynosi 7,06858347057703 cm2.
24KwadratPoleKola2
zmienne: bok
definicja: 0,5*Pi*bok^2
autor: autor nieznany
Pole koła opisanego na kwadracie gdy dany jest bok kwadratu.
Przykład:
KwadratPoleKola2(5)=39,2699081698724
Pole koła opisanego na kwadracie o boku 5 [cm] wynosi 39,2699081698724 [cm2].
25KwadratPromKola1
zmienne: bok
definicja: 0,5*bok
autor: autor nieznany
Długość promienia koła wpisanego w kwadrat gdy dany jest bok kwadratu.
Przyklad:
KwadratPromKola1(8)=4
Długość promienia koła wpisanego w kwadrat o boku 8 [cm] wynosi 4 [cm].
26KwadratPrzekatna1
zmienne: bok
definicja: bok*Pierwiastek(2)
autor: autor nieznany
Długość przekątnej kwadratu gdy dany jest bok kwadratu.
Przykład:
KwadratPrzekatna1(5)=7,07106781186548
Długość przekątnej kwadratu o boku 5 [cm] wynosi 7,07106781186548 [cm].
468LiczbaGdyDanyProcent
zmienne: procent_z_liczby,procent
definicja: (procent_z_liczby*100)/procent
autor: HB
Oblicza liczbę, gdy dany jest jej procent.
Do rozwiązywania zadań typu:
jaka, to liczba, której 20% stanowi 16?
994Lokata
zmienne: Kwota,Procent,Podatek,ile_mcy
definicja: Kwota*Procent*(1-Podatek)/12*ile_mcy
autor: Tomek
Funkcja zwraca orientacyjny zysk netto lokaty opcentowanej [%] po danym okresie w miesiącach po odliczeniu podatku od lokaty [%]
Kwota [liczba],
Procent,Podatek w [%]
ile_mcy [liczba]

Lokata(20000;3%;21%;1)=39,5
662Lotto
zmienne: iloscSkreslen,calkowitaIloscLiczb
definicja: calkowitaIloscLiczb!/((calkowitaIloscLic ...
autor: Tomek Siwy
Prawdopodobieństwo trafienia w grach liczbowych.
690L_HEAD25
zmienne: DIA_REAL,DIA_CUT
definicja: ((DIA_REAL/2)+(80/2)-Pierwiastek(((DIA_R ...
autor: K.D.
Oblicza błąd przesunięcia punktu przełączenia pomiędzy średnicą zmierzoną i zadaną.
Dla obrabiarek gdzie oś głowicy jest przesunięta w stosunku do osi narzędzi.
1017L_HEAD25
zmienne: DIA_REAL,DIA_CUT
definicja: ((DIA_REAL/2)+(80/2)-Pierwiastek(((DIA_R ...
autor: K.D.
Oblicza bląd przesuniecia punktu przełączenia pomiędzy średnicą zmierzoną i zadaną
K.
583MartwaStrefa
zmienne: predkosc
definicja: predkosc*1000/(60*60)*0,382
autor: WWG
Odległość przed samochodem [metry] jadącym z podaną prędkością [km/h], gdzie brak jest możliwości reakcji kierowcy.
Średni czasu reakcji oko-noga jest 0.382 [s].
Częsta przyczyna wypadków.
Przykład: MartwaStrefa(130)
218Marza
zmienne: cenaSprzedazy,cenaZakupu
definicja: ((cenaSprzedazy-cenaZakupu)/cenaSprzedaz ...
autor: rs
Oblicza procent marży
gdy dana jest cena sprzedaży i zakupu.
Przykład:
Oblicz % marży, gdy cena sprzedaży=200 i cena zakupu=60.
Marza(200;60) = 70%
197MasaArkuszaStali
zmienne: grubosc,szerokosc,dlugosc
definicja: dlugosc*szerokosc*8*grubosc
autor: Tomek
Funkcja oblicza masę arkusza blachy [kg] przy założeniu gęstości stali = 8000 kg/m3
Zmienne:
grubosc[mm], szerokosc[m], dlugosc[m]
Przykład
MasaArkuszaStali(1,1500,3000)=36
212MasaArkuszaStali
zmienne: grubosc,szerokosc,dlugosc
definicja: grubosc*dlugosc*szerokosc*2,7
autor: Agnieszka Mroczkowska
Masa arkusza blachy stalowej [kg].
Gęstość stali = 2700 kg/m3.
Jednostki:
- grubość [mm]
- szerokość [m]
- długość [m]
298MasaCiala
zmienne: sila,przyspieszenie
definicja: sila/przyspieszenie
autor: Tomek Jakieła
Oblicza masę ciała mając siłe(F) i przyspieszenie(a)
Siłe wyrażamy w Newtonach(kg*m/s^2) a przyspieszenie w m/s^2
czyli ładnie nam się to skróci do kg
199MasaKatownika
zmienne: wysokosc,grubosc
definicja: (wysokosc*grubosc+(wysokosc-grubosc)*gru ...
autor: Tomek
Funkcja zwraca masę kątownika równoramiennego [kg], gdzie:
gęstośc stali 8000kg/m
wysokosc - wysokość kątownika równoramiennego [mm];
grubosc - grubość kątownika równoramiennego [mm];
Przykład:
MasaKatownika(45;6)=4,032 [kg]
204MasaPlaskownika
zmienne: szerokosc,grubosc
definicja: szerokosc*grubosc*8/1000
autor: Tomek
Funkcja zwraca masę 1 [m] płaskownika stalowego o szerokości [mm] i grubości [mm].
Przyjeto gęstośc stali Ro = 8000 kg/m3.
Przykład:
MasaPlaskownika(40;6) = 1,92 [kg]
200MasaProfila
zmienne: wysokosc,grubosc
definicja: (wysokosc*wysokosc-(wysokosc-2*grubosc)* ...
autor: Tomek
Masa profila zamkniętego równoramiennego [kg], gdzie:
gęstośc stali = 8000kg/m
wysokosc - wysokość profila zamkniętego [mm];
gubosc - grubość profila zamkniętego [mm];
Przykład:
MasaProfila(30;2)= 1,792 [kg]
203MasaRury
zmienne: srednica,grubosc
definicja: (srednica^2-(srednica-2*grubosc)^2)*Pi/4 ...
autor: Tomek
Masa [kg] 1 metra rury stalowej o danej średnicy [mm] i grubości ścianki [mm].
Przyjęto gęstośc stali Ro=8000 kg/m3
Przykład:
MasaRury(114,3;2) = 5,64481367997014
580Mc
zmienne: metry
definicja: metry/PredkoscSwiatla
autor: WWG
Zwraca ilość sekund w ciągu których światło pokonuje podaną ilość metrów.
498MenelgameProcenty
zmienne: mniejsza,wieksza
definicja: mniejsza/wieksza%
autor: ttrecco@gmail.com
Jaki procent z całości stanowi podana część.
Przykład:
Jaki wartość 40 to jaki procent z 200.
procent(200;40) = 20 procent
499MenelgamePuszki
zmienne: ilosc,godzin,kurs
definicja: (ilosc*5,5)*godzin*kurs
autor: ttrecco@gmail.com
Oblicza ilość uzbieranych puszek podczas podanej godziny, dodatkowo można przeliczyć je kursem puszek na zł.
ilosc - ilość zbieranych puszek na 10min
godzin - godziny
kurs - kurs puszek
Przykład:
MenelgamePuszki(294;24;0,18)
875MinusProcent
zmienne: wartosc,procent
definicja: wartosc*(1-(procent%))
autor: nieznany
Oddaje wartość pomniejszoną o podany procent.
Przykład:
MinusProcent(100;10) = 90
1050Moc_silnika_3faz
zmienne: U1,I1,cosFi
definicja: Pierwiastek(3)*U1*I1*cosFi
autor: tomeksiwy@wp.pl
Podaje moc znamionwą silnika 3-fazowego
pierwiastek(3)*U*I*cosFi
U - napięcie
I - natężenie
cosFi - współczynnik mocy
617Mod
zmienne: liczba
definicja: liczba-Calkowita(liczba)
autor: Wiktor Karczmarski
Oddaje wynik po przecinku bez całości.
227ModelSchapery
zmienne: wlokno,grafit
definicja: (73*22000*(1-wlokno-grafit)+300*7700*wlo ...
autor: 3pO
m - udzial objetościowy osnowy
w - ----------------------- włókien
g - ----------------------- grafitu
452Modul2
zmienne: x,y,z
definicja: Pierwiastek(x^2+y^2+z^2)
autor: mk
x,y,z - współrzędne wektora.
Przy z=0 mozna obliczyc modul w liczbach zespolonych
jak i odleglosc miedzy wspolrzednymi na płaszczyżnie
a takze w przestrzeni.
760Mol2iIlosc_czasteczek
zmienne: liczba_moli
definicja: liczba_moli*6,022137E23
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Przelicza ilość moli na ilość cząsteczek substancji.
761Mol2IloscCzasteczek
zmienne: liczba_moli
definicja: liczba_moli*6,022137E23
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Przelicza ilość moli na ilość cząsteczek danej substancji.
101MomentSilnika
zmienne: moc,obroty,przelozenie
definicja: 9550*moc/obroty*przelozenie
autor: Grzegorz Koszykowski
Moment obrotowy silnika lub reduktora gdy dane są: moc, obroty i przełożenie.
Jednostki:
- moc [kW],
- obroty [obr/min],
- wynik [Nm].
Dla silnika bez reduktora podać przełożenie 1.
Dla reduktorów przelożenie>1.
392Napiecie
zmienne: Sekundy,Kulony
definicja: Kulony/Sekundy
autor: vision360
Oblicza napięcie w Amperach, gdy dany jest czas (Sekundy) i ilość ładunków (Kulony)
Przykład:
Napiecie(100,2) = 50
609NaWiatr
zmienne: wiatrWlasny,wiatrPozorny,kursStopni
definicja: Pierwiastek((wiatrWlasny^2-wiatrPozorny^ ...
autor: Bernard Porowski/b.porowski@la-passion.pl
Oblicza prędkość składową pod wiatr jachtu płynącego ostrym bajdewindem.
Gdzie:
wiatrWlasny - prędkość jachtu lub wiatr własny,
wiatrPozorny - prędkość wiatru pozornego,
kursStopni - kurs na wiatr w stopniach.
1063ndt01
zmienne: D1,D2
definicja: 10*Log10(D2/D1)
autor: MK / ndt@lawi.pl
Badania NDT (UT). Zależności w polu dalekim. Oblicza różnicę wysokości echa w decybelach [dB] dla dwóch otworów poprzecznych (SDH) o różnych średnicach.
D1, D2 - średnica reflektora [mm]
np.
ndt01(D1;D2)
ndt01(2;4) = 3,0 [dB]
1064ndt02
zmienne: s1,s2
definicja: 30*Log10(s1/s2)
autor: MK / ndt@lawi.pl
Badania NDT (UT). Zależności w polu dalekim. Oblicza różnicę wysokości echa w decybelach [dB] dla dwóch otworów poprzecznych (SDH) w różnych odległościach od głowicy.
s1, s2 - odległość reflektora [mm]
np.
ndt02(s1;s2)
ndt02(2;4) = - 9,0 [dB]
1065ndt03
zmienne: D1,D2
definicja: 40*Log10(D2/D1)
autor: MK / ndt@lawi.pl
Badania NDT (UT). Zależności w polu dalekim. Oblicza różnicę wysokości echa w decybelach [dB] dla dwóch otworów płaskodennych (DSR) o różnych średnicach.
D1, D2 - średnica reflektora [mm]
np.
ndt03(D1;D2)
ndt03(2;4) = 12,0 [dB]
1066ndt04
zmienne: s1,s2
definicja: 40*Log10(s1/s2)
autor: MK / ndt@lawi.pl
Badania NDT (UT). Zależności w polu dalekim. Oblicza różnicę wysokości echa w decybelach [dB] dla dwóch otworów płaskodennych (DSR) w różnych odległościach od głowicy.
s1, s2 - odległość reflektora [mm]
np.
ndt04(s1;s2)
ndt04(2;4) = -12,0 [dB]
1067ndt05
zmienne: s1,s2
definicja: 20*Log10(s1/s2)
autor: MK / ndt@lawi.pl
Badania NDT (UT). Zależności w polu dalekim. Oblicza różnicę wysokości echa w decybelach [dB] dla dwóch ”den” w różnych odległościach.
s1, s2 - odległość reflektora [mm]
np.
ndt05(s1;s2)
ndt05(2;4) = -6,0 [dB]
1068ndt06
zmienne: D1,G
definicja: D1*10^(G/10)
autor: MK / ndt@lawi.pl
Badania NDT (UT). Zależności w polu dalekim. Oblicza odpowiadającą średnicę otworu poprzecznego (SDH) na podstawie pierwotnej średnicy i różnicy wzmocnienia.
D1 - średnica [mm]
G - różnica wzmocnienia [dB]
np.
ndt06(D1;G)
ndt06(4;-3) = 2,0 [mm]
1069ndt07
zmienne: s1,G
definicja: s1*10^(-G/30)
autor: MK / ndt@lawi.pl
Badania NDT (UT). Zależności w polu dalekim. Oblicza odpowiadającą odległość otworu poprzecznego (SDH) na podstawie pierwotnej odległości i różnicy wzmocnienia.
s1 - odległość [mm]
G - różnica wzmocnienia [dB]
np.
ndt07(s1;G)
ndt07(2;-9) = 3,9 [mm]
1070ndt08
zmienne: D1,G
definicja: D1*10^(G/40)
autor: MK / ndt@lawi.pl
Badania NDT (UT). Zależności w polu dalekim. Oblicza odpowiadającą średnicę otworu płaskodennego (DSR) na podstawie pierwotnej średnicy i różnicy wzmocnienia.
D1 - średnica [mm]
G - różnica wzmocnienia [dB]
np.
ndt08(D1;G)
ndt08(4;-12) = 2,0 [mm]
1071ndt09
zmienne: s1,G
definicja: s1*10^(-G/40)
autor: MK / ndt@lawi.pl
Badania NDT (UT). Zależności w polu dalekim. Oblicza odpowiadającą odległość otworu płaskodennego (DSR) na podstawie pierwotnej odległości i różnicy wzmocnienia.
s1 – odległość [mm]
G - różnica wzmocnienia [dB]
np.
ndt09(s1;G)
ndt09(2;-12) = 3,9[mm]
1072ndt10
zmienne: s1,G
definicja: s1*10^(-G/20)
autor: MK / ndt@lawi.pl
Badania NDT (UT). Zależności w polu dalekim. Oblicza odpowiadającą odległość ”dna” na podstawie pierwotnej odległości i różnicy wzmocnienia.
s1 – odległość reflektora [mm]
G - różnica wzmocnienia [dB]
np.
ndt10(s1;G)
ndt10(4;6) = 2,0 [mm]
1073ndt11
zmienne: v1,f1,D1,s1
definicja: (Pierwiastek(((0,2)*(((v1)/(f1*10^6))^2) ...
autor: MK / ndt@lawi.pl
Badania NDT (UT). Przelicza średnicę otworu przelotowego (SDH) na średnicę otworu płaskodennego (DSR)
v1 - prędkość fali [m/s]
f1 - częstotliwość [MHz]
D1 - średnica [mm]
s1 - odległość [mm]
np.
ndt11(v1,f1,D1,s1)
ndt11(3250;4;3;100)=3,5 [mm]
1074ndt12
zmienne: v1,f1,D1,s1
definicja: ((((D1*10^(-3))^4)*(f1*10^6)^2)/(0,2*(v1 ...
autor: MK / ndt@lawi.pl
Badania NDT (UT). Przelicza średnicę otworu płaskodennego (DSR) na średnicę otworu poprzecznego (SDH).
v1 - prędkość fali [m/s]
f1 - częstotliwość [MHz]
D1 - średnica [mm]
s1 - odległość [mm]
np.
ndt12(v1,f1,D1,s1)
ndt12(3250;4;3;100) = 6,1 [mm]
1075ndt13
zmienne: alfa,OD,t
definicja: ASin((Sin(alfa))/(1-2*t/OD))
autor: MK / ndt@lawi.pl
Badania NDT (UT). Oblicza kąt padania wiązki ultradźwiękowej na powierzchnię wewnętrzną rury.
alfa - kąt głowicy [°]
t - grubość ścianki [mm]
OD – średnica zewnętrzna rury [mm]
np.
ndt13(alfa;OD;t)
ndt13(45;160;20)
1076ndt14
zmienne: a1,b1,v1,f1
definicja: ((f1*10^6)/(v1*Pi)*((a1*10^(-3))^2+(b1*1 ...
autor: MK / ndt@lawi.pl
Badania NDT (UT). Oblicza długość pola bliskiego w milimetrach [mm] głowicy z przetwornikiem prostokątnym.
a1, b1 - bok przetwornika [mm], (av1 - prędkość fali [m/s]
f1 - częstotliwość [MHz]
np.
ndt14(a1;b1;v1;f1)
ndt14(20;22;3250;2)= 92,5 [mm]
1077ndt15
zmienne: a1,v1,f1
definicja: (1,37*(((f1*10^6)*((a1*10^(-3))*0,95)^2) ...
autor: MK / ndt@lawi.pl
Badania NDT (UT). Oblicza długość pola bliskiego w milimetrach [mm] głowicy z przetwornikiem kwadratowym.
a1 - bok przetwornika [mm]
v1 - prędkość fali [m/s]
f1- częstotliwość głowicy [MHz]
np.
ndt15(a1;v1;f1)
ndt15(20;3250;2) = 76,0 [mm]
1078ndt16
zmienne: D1,v1,f1
definicja: ((((f1*10^6)*((D1*10^(-3))*0,97)^2)/(4*v ...
autor: MK / ndt@lawi.pl
Badania NDT (UT). Oblicza długość pola bliskiego w milimetrach [mm] głowicy z przetwornikiem okrągłym.
D1 - średnica przetwornika [mm]
v1 - prędkość fali [m/s]
f1- częstotliwość głowicy [MHz]
np.
ndt16(D1;v1;f1)
ndt16(10;5920;4) = 15,8 [mm]
1079ndt17
zmienne: D1,v1,f1,s1,k
definicja: (2*s1*10^(-3)*k*(v1/((f1*10^6)*(D1*10^(- ...
autor: MK / ndt@lawi.pl
Badania NDT (UT). Oblicza szerokość wiązki [mm] głowicy normalnej.
D1 - średnica przetwor. [mm]
v1 - prędkość fali [m/s]
f1- częstotli. [MHz]
s1 - odległość [mm]
k – współ. spadku ciśnienia
np.
ndt17(D1;v1;f1;s1;k)
ndt17(10;5920;4;50;0,7)=5,62mm
1080ndt18
zmienne: D1,v1,f1,k
definicja: ASin((k*v1)/((f1*10^6)*(D1*10^(-3)*0,97) ...
autor: MK / ndt@lawi.pl
Badania NDT (UT). Oblicza kąt rozbieżności wiązki w stopniach [°] głowicy normalnej.
D1 - średnica przetwornika [mm]
v1 - prędkość fali [m/s]
f1- częstotliwość [MHz]
k – współcz. spadku ciśnienia
ndt18(D1;v1;f1;k)
ndt18(10;5920;4;0,7) = 6,13 [°]
1081ndt19
zmienne: alfa,t
definicja: 1,25*2*t/Cos(alfa)
autor: MK / ndt@lawi.pl
Badania NDT (UT). Oblicza minimalny zakres obserwacji w milimetrach [mm] dla głowic kątowych.
alfa - kąt głowicy [°]
t – grubość materiału podstawowego [mm]
np.
ndt19(alfa;t)
ndt19(60;20) = 100 [mm]
1082ndt20
zmienne: alfa,t
definicja: 1,25*2*t*Tan(alfa)
autor: MK / ndt@lawi.pl
Badania NDT (UT). Oblicza minimalną szerokość strefy przesuwu głowicy w milimetrach [mm] dla głowic kątowych.
alfa - kąt głowicy [°]
t – grubość materiału podstawowego [mm]
np.
ndt20(alfa;t)
ndt20(60;20) = 86,6 [mm]
60Netto
zmienne: wart_brutto,procent_vat
definicja: wart_brutto/(procent_vat/100+1)
autor: Lucjan Krokowski
Oblicza wartość Netto gdy dane jest brutto i procent VAT.
Przykład:
Oblicz wartość Netto gdy Brutto=4061,62 i VAT=22%
Netto(4061,62;22) = 3329,19672131148
211nm_na_eV
zmienne: length
definicja: (PredkoscSwiatla*StalaPlancka*10^28)/(le ...
autor: pirani
Zamienia długość fali wyrażonej w nanometrach [nm] na energię fotonu wyrażonej w elektronowoltach [eV]
281ObjetoscSzescianu
zmienne: dlugosc_boku
definicja: dlugosc_boku^3
autor: damian
Pozwala obliczyć objętość szcześcianu mając długość boku.
371OblWysokosc
zmienne: odleglosc,stopnie,minuty,sekundy
definicja: odleglosc*Tan(stopnie+(minuty/60)+(sekun ...
autor: Tomek Siwy
Oblicza wysokość obiektu gdy dana jest odległość i kąt
Kąt w stopniach,minutach,sekundach
372OblWysokoscSt
zmienne: odleglosc,stopnie
definicja: odleglosc*Tan(stopnie)
autor: Tomek Siwy
Oblicza wysokość obiektu gdy dana jest odległość od obiektu i kąt
Kąt podajemy dziesiętnie.
787ObwodKola
zmienne: SREDNICA
definicja: SREDNICA*Pi
autor: technolog-konstruktor@wp.pl
Funkcja oblicza obwód koła gdy dana jest jego średnica:
np.:

ObwodKola(1)=3,14159265358979
54ObwodProstokat1
zmienne: bok1,bok2
definicja: 2*bok1+2*bok2
autor: Lucjan Krokowski
Oblicza obwód prostokąta gdy dane są boki.
Przykład:
ObwodProstokat1(3;4) = 14
39OdlegloscPunktow
zmienne: x1,y1,x2,y2
definicja: Pierwiastek((x2-x1)^2+(y2-y1)^2)
autor: autor nieznany
Odległość między dwoma punktami gdy dane są współrzędne punktów.
- Punkt1 (x1,y1)
- Punkt2 (x2,y2)
Przyklad:
Punkty o współrzędnych (1cm,1cm), punkt2 o współrzędnych (4cm,3cm).
OdlegloscPunktow(1;1;4;3) = 3,60555127546398929 cm
125OdlegloscPunktowWPrzestrzeni
zmienne: x1,y1,z1,x2,y2,z2
definicja: Pierwiastek((x1-x2)^2+(y1-y2)^2+(z1-z2)^ ...
autor: Daniel Lupienski
Odległość dwóch punktów w przestrzeni 3D gdy dane są współrzędne punktów.
- Punkt1 (x1,y1,z1)
- Punkt2 (x2,y2,z2)
145OdlegloscPunktuOdProstej
zmienne: x,y,A_,B_,C_
definicja: Modul(A_*x+B_*y+C_)/Pierwiastek(A_^2+B_^ ...
autor: author unknown
Oblicza odległość punktu od prostej.
- punkt P(x,y)
- prosta Ax+By+C=0
Przykład:
OdlegloscPunktuOdProstej(x;y;A;B;C)
OdlegloscPunktuOdProstej(2;3;5;4;6) = 4,37286533288097
988odl_ab
zmienne: xa,ya,xb,yb
definicja: Pierwiastek((xb-xa)*(xb-xa)+(yb-ya)*(yb- ...
autor: Jendrek
odl_ab(xa;ya;xb;yb)
Podaje odległość pomiędzy punktami A i B na podstawie ich współrzędnych
437OdsetkiLokata
zmienne: oprocentowanie_lokaty,kwota_lokaty,miesiecy
definicja: oprocentowanie_lokaty*0,01*kwota_lokaty* ...
autor: Tomek
Oblicza odsetki z lokaty n-miesięcznej oprocentowanej na X% w skali roku (podatek dochodowy Belki = 19%)
Zmienne:
Oprocentowanie w skali roku [%]
kwota_lokaty [waluta, np: zł]
miesiecy - okres trwania lokaty [m-cy]
Np: OdsetkiLokata(8;1000;1)=5,4
413Odwrotnosc
zmienne: x
definicja: 1/x
autor: Jurek
27OkragObwod1
zmienne: promien
definicja: 2*Pi*promien
autor: autor nieznany
Obwód okręgu gdy dany jest promień.
Przykład:
OkragObwod1(5)=31,4159265358979
Obwód okręgu o promieniu 5 [cm] wynosi 31,4159265358979 [cm].
148OkragWycinek
zmienne: promien,kat
definicja: 2*Pi*promien*(kat/(4*ASin(1)))
autor: author unknown
Długość łuku wycinka okręgu gdy dany jest promień okręgu i kąt wycinka.
Wartość kąta należy podać zgodnie z jednostkami wybranymi w kalkulatorze.
Przykład:
OkragWycinek(5;90) = 7,85 gdy kąt=90 stopni
OkragWycinek(5;Pi/2) = 7,85 gdy kąt=Pi/2 radianów
769OkresObieguCzastki
zmienne: masa_czastki,indukcja,ladunek
definicja: (2*Pi*masa_czastki)/(indukcja*ladunek)
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza okres obiegu cząstki naładowanej w polu magnetycznym w s,
gdy dana jest masa cząstki w kg, indukcja pola w T oraz ładunek cząstki w C.
765OkresWahadlaMatematycznego
zmienne: dlugosc_wahadla
definicja: 2*Pi*Pierwiastek(dlugosc_wahadla/PrzyspZ ...
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza okres wahań wahadła matematycznego w s, gdy dana jest jego długość w m.
492OporCialaKolistego_wCieczy
zmienne: WspLepkosciDynamicznej,Srednica,PredkoscOplywu
definicja: 3*Pi*WspLepkosciDynamicznej*Srednica*Pre ...
autor: jacek murat/muratek@interia.pl
Wzór Stokesa określającysiłę oporu działającą na ciało
kuliste, poruszające się w płynie powolnym ruchem jednostajnym.
367Ortodroma
zmienne: szer_geogr1,dlug_geogr1,szer_geogr2,dlug_geogr2
definicja: 6372,795*2*ASin((Sin((szer_geogr2-szer_g ...
autor: rafalroman@gmail.com
Najkrótsza droga pomiedzy dwoma punktami na powierzchni kuli ziemskiej biegnaca po jej powierzchni.
Parametry : współrzędne geograficzne.
458PDelta
zmienne: wspA,wspB,wspC
definicja: Pierwiastek(wspB^2-4*wspA*wspC)
autor: Krystian Dużyński
677ph
zmienne: stezenieJonow
definicja: -Log10(stezenieJonow)
autor: janszatan17@gmail.com
Oblicza pH lub pOH.
pH - po podaniu stężeń jonów wodorowych.
pOH - po podaniu stężeń jonów wodorotlenkowych.
328Piramida_cheopsa_bok_podstawy
zmienne: wysokosc
definicja: 0,5*Pi*wysokosc
autor: Ludwik Błyszczak
Oblicza długość boku podstawy doskonałego modelu piramidy Cheopsa o danej wysokości.
Zmienna ”wysokosc” to wysokość piramidy Cheopsa.
Przykład:
Piramida_cheopsa_bok_podstawy(150) = 235,619449019234.
329Piramida_cheopsa_krawedz_sciany
zmienne: bok_podstawy
definicja: Pierwiastek((bok_podstawy/2)^2+((Pierwia ...
autor: Ludwik Błyszczak
Oblicza długość krawędzi ściany bocznej doskonałego modelu piramidy Cheopsa o danym boku podstawy.
Zmienna ”bok_podstawy” to długość boku podstawy piramidy Cheopsa.
Przykład:
Piramida_cheopsa_krawedz_sciany(100) = 95,1464520919909.
330Piramida_cheopsa_objetosc
zmienne: bok_podstawy
definicja: 2*bok_podstawy/Pi*bok_podstawy^2/3
autor: Ludwik Błyszczak
Oblicza objętość doskonałego modelu piramidy Cheopsa o danym boku podstawy.
Zmienna ”bok_podstawy” to długość boku podstawy piramidy Cheopsa.
Przykład:
Piramida_cheopsa_objetosc(100) = 212206,590789194.
331Piramida_cheopsa_pole_scian
zmienne: bok_podstawy
definicja: 2*bok_podstawy*Pierwiastek((bok_podstawy ...
autor: Ludwik Błyszczak
Oblicza pole powierzchni ścian bocznych doskonałego modelu piramidy Cheopsa o danym boku podstawy.
Zmienna ”bok_podstawy” to długość boku podstawy piramidy Cheopsa.
Przykład:
Piramida_cheopsa_pole_scian(100) = 16189,9318660623.
332Piramida_cheopsa_wysokosc
zmienne: bok_podstawy
definicja: 2*bok_podstawy/Pi
autor: Ludwik Błyszczak
Oblicza wysokość doskonałego modelu piramidy Cheopsa o danym boku podstawy.
Zmienna ”bok_podstawy” to długość boku podstawy piramidy Cheopsa.
Przykład:
Piramida_cheopsa_wysokosc(100) = 63,6619772367581.
333Piramida_cheopsa_wys_sciany
zmienne: bok_podstawy
definicja: Pierwiastek((bok_podstawy/2)^2+(2*bok_po ...
autor: Ludwik Błyszczak
Oblicza wysokość trójkąta ściany bocznej doskonałego modelu piramidy Cheopsa o danym boku podstawy.
Zmienna ”bok_podstawy” to długość boku podstawy piramidy Cheopsa.
Przykład:
Piramida_cheopsa_wys_sciany(100) = 80,9496593303116.
272PlacaBruttoM2008
zmienne: netto
definicja: Jezeli(netto>570,32;(netto-0,19*111,25-4 ...
autor: Krzysztof Janicki
Przybliżona miesięczna płaca brutto pracownika w 2008 r. gdy dana jest płaca netto.
Założenia:
- podatek z I grupy 19%,
- koszty uzysk. 111,25 zł,
- obniżka podatku 48,90 zł,
- ubezp. społ. 13,71%,
- ubezp. zdrow. 9%, odliczone 7,75%.
95PlacaNetto
zmienne: brutto
definicja: brutto-(brutto*(0,1871))-(brutto-(brutto ...
autor: Seba!!!
Przybliżona płaca netto gdy dana jest płaca brutto.
Różnice wynoszą od kilkunastu do kilkudziesięciu groszy.
W założeniu - podatek z I grupy, czyli 19%,
koszty uzyskania przychodu - przy pracy w tej samej miejscowości
co zamieszkanie.
273PlacaNettoM2008
zmienne: brutto
definicja: brutto-(brutto*0,1371)-0,09*(brutto*(1-0 ...
autor: Krzysztof Janicki
Przybliżona miesięczna płaca netto pracownika w 2008 r. gdy dana jest płaca brutto.
Założenia :
- podatek z I grupy 19%,
- koszty uzysk. 111,25 zł,
- obniżka podatku 48,90 zł,
- ubezp. społ. 13,71%,
- ubezp. zdrow. 9%, odliczone 7,75%.
274PlacaNettoR2008
zmienne: brutto
definicja: brutto-(brutto*0,1371)-0,09*(brutto*(1-0 ...
autor: Krzysztof Janicki
Przybliżona roczna płaca netto pracownika w 2008 r. gdy dana jest płaca brutto.
Założenia :
- podatek z I grupy 19%,
- koszty uzysk. 1.335,00 zł,
- obniżka podatku 586,85 zł,
- ubezp. społ. 13,71%,
- ubezp. zdrow. 9%, odliczone 7,75%.
96PlacaPodatek
zmienne: brutto
definicja: (brutto-(brutto*(0,1871))-102,25)*0,19-4 ...
autor: SEBA!!!
Przybliżona zaliczka na poczet podatku dochodowego gdy dana jest płaca brutto.
W założeniu - podatek z I grupy, czyli 19%,
koszty uzyskania przychodu - przy pracy w tej samej
miejscowości co zamieszkanie.
275PlacaPodatekM2008
zmienne: brutto
definicja: Jezeli(0,19*(brutto*(1-0,1371)-111,25)-4 ...
autor: Krzysztof Janicki
Przybliżona miesięczna zaliczka na podatek pracownika w 2008 r. gdy dana jest płaca brutto.
Założenia :
- podatek z I grupy 19%,
- koszty uzysk. 111,25 zł,
- obniżka podatku 48,90 zł,
- ubezp. społ. 13,71%,
- ubezp. zdrow. 9%, odliczone 7,75%.
775Plec_bydlo_srodrecze_Bd
zmienne: GL,Bd
definicja: Bd*100/GL
autor: nieznany
32,5 - 37,8 - Samiec
24,8 - 33,6 - Samica
29,3 - 32,9 - Wół
788Plec_bydlo_srodrecze_SD
zmienne: GL,SD
definicja: SD*100/GL
autor: Hovard
18,6-24,5 - Samiec
12,9-19,5 - Samica
14,0-18,3 - Wół
842Plec_bydlo_srodstopie_Bd
zmienne: GL,Bd
definicja: Bd*100/GL
autor: Hovard
24,8-30,0 - Samiec
22,1-28,6 - Samica
24,6-27,5 - Wół
789Plec_bydlo_srodstopie_SD
zmienne: GL,SD
definicja: SD*100/GL
autor: Hovard
14,7-19,2 - Samiec
11,5-14,7 - Samica
12,7-15,8 - Wół
451Podatek2009
zmienne: Przychod,Koszty,SkladkiZdrowotne,Zaliczki,Odliczenia
definicja: ((Przychod-Koszty)/2)*18%-(556,02)*2-(Od ...
autor: nieznany
474PodatekDochodowy
zmienne: przychod,koszty,spoleczne,zdrowotne
definicja: (przychod-koszty-spoleczne-3091)*0,18-zd ...
autor: Zibi
Oblicza nalezny podatek.
Uwagi:
koszty bez ubezpieczenia społecznego.
937PodatekDochodowy
zmienne: przychod,koszty,spoleczne,zdrowotne
definicja: (przychod-koszty-spoleczne-3091)*0,18-zd ...
autor: Zibi
Oblicza nalezny podatek.
Uwagi:
koszty bez ubezpieczenia społecznego.
193PoleKola
zmienne: srednica
definicja: srednica*srednica*Pi/4
autor: Tomek
Oblicza pole koła:
Zmienne: srednica
Przykład
PoleKola(1)=0,7854
465PoleKola
zmienne: DlugoscOkregu
definicja: (DlugoscOkregu^2)/(4*Pi)
autor: HB
Oblicza pola koła, gdy dana jest długość okręgu.
702PoleKola
zmienne: SREDNICA
definicja: SREDNICA^2*Pi/4
autor: TOMEK/ TECHNOLOG-KONSTRUKTOR@WP.PL
FUNKCJA OBLICZA POLE KOŁA W ZALEŻNOŚCI OD DANEJ ŚREDNICY.
NP.
SREDNICA(1)=0,785398163397448
714PoleKolaPromien
zmienne: r
definicja: Pi*r^2
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza pole koła, gdy dany jest promień.
463PoleProstokata
zmienne: bok,boczek
definicja: bok*boczek
autor: Marcin Łukasz Kiejzik/kiejzik@gmail.com
Pole prostokąta
P=a*b
PoleProstokata=bok*boczek
471PoleProstokata_obwod
zmienne: bok,obwod
definicja: bok*((obwod-2*bok)/2)
autor: BJonczyk
Oblicza pola prostokąta, gdy dany jest jeden bok i obwód.
685PoleRombu
zmienne: przekatna1,przekatna2
definicja: przekatna1*przekatna2/2
autor: MarLukKi
Oblicza pole rombu o danych przekątnych.
PoleRombu = przekatna1 * przekatna2 / 2
Przykładowe wywołanie: PoleRombu(9;4) = 18
672PoleSzescianu
zmienne: dlugoscKrawedzi
definicja: dlugoscKrawedzi^2*6
autor: adao1003
Liczy pole powierzchni sześcianu.
Przykład:
dlugoscKrawedzi = 2cm
PoleSzescianu(2) = 2^2*6 = 4*6 = 24cm^3
360PoRabacie
zmienne: cena_katalogowa,rabat
definicja: cena_katalogowa*(1-rabat/100)
autor: J.Hałas
Oblicza cenę po rabacie od ceny katalogowej.
545PosuwDeski
zmienne: PosuwNaZab,ObrotyPily,IloscZebow
definicja: (PosuwNaZab*ObrotyPily*IloscZebow)/1000
autor: Tomek Siwy
Oblicza prędkość posuwu ciętej deski [m/min].
PosuwNaZab: posuw/ząb [mm/ząb]
ObrotyPily: zalecane obroty piły
296PredkoscCiala
zmienne: Przyspieszenie,Czas
definicja: Przyspieszenie*Czas
autor: Tomek Jakieła
Oblicza szybkość ciała mając do dyspozycji przyspieszenie [m/s^2] i czas [s]
Przyspieszenie ziemskie w wynosi 9,80665 m/s^2.
Przykład:
PredkoscCiala(9,80665;15)=147,09975 [m/s]
494PredkoscIdealnaRakiety
zmienne: PredkoscStrumienia,MasaPoczatkowa,MasaKoncowa
definicja: PredkoscStrumienia*(Ln(MasaPoczatkowa/Ma ...
autor: jacek murat/muratek@interia.pl
Prędkość idealna rakiety w próżni (wzór Ciołkowskiego).
PredkoscStrumienia - prędkość strumienia czynnika roboczego
MasaPoczatkowa - masa początkowa rakiety
MasaKoncowa - masa końcowa rakiety
719PredkoscKmh2ms
zmienne: KilometrowNaGodzine
definicja: KilometrowNaGodzine/3,6
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Przelicza prędkość podaną w km/h na m/s.
734PredkoscKmh2Wezel
zmienne: kilometrowNaGodzine
definicja: kilometrowNaGodzine/1,852
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Przelicza prędkośc podaną w km/h na węzły.
515PredkoscLiniowa
zmienne: srednica,predkoscObrotowa
definicja: (Pi*srednica*predkoscObrotowa)/60000
autor: pt
Oblicza prędkość liniową na podstawie prędkości obrotowej.
Jednostki:
- sredniaca [mm]
- predkoscObrotowa [obr/min]
720PredkoscMs2kmh
zmienne: MetrowNaSekunde
definicja: MetrowNaSekunde*3,6
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Przelicza prędkość podaną w m/s na km/h
516PredkoscObrotowa
zmienne: srednica,predkoscLiniowa
definicja: (60000*predkoscLiniowa)/(Pi*srednica)
autor: pt
Oblicza prędkość obrotową na podstawie prędkości liniowej.
Jednostki:
- predkoscLiniowa [m/s]
- srednica [mm]
518PredkoscObwodowa
zmienne: srednica,obrotyNaMinute
definicja: (Pi*srednica*obrotyNaMinute)/(60*1000)
autor: Tomek
Oblicza prędkość obwodową [m*s-1] = metry na sekundę
albo [m/s]
D1 [mm] = średnica
n [obr/min]
v=(pi*D* n)/(60*1000)
718PredkoscSpadania
zmienne: wysokosc
definicja: Pierwiastek(2*PrzyspZiemskie*wysokosc)
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza predkość swobodnego spadania ciał z danej wysokości (przy pominieciu oporu powietrza i niedużej wysokości w porownaniu z promieniem Ziemi).
721PredkoscSpadaniaKmh
zmienne: wysokosc
definicja: Pierwiastek(2*PrzyspZiemskie*wysokosc)*3 ...
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza prędkość swobodnego spadania ciał w km/h z danej wysokości (przy pominięciu oporu powietrza i wysokości niewielkiej w porównaniu z promieniem Ziemi).
735PredkoscWezel2Kmh
zmienne: wezel
definicja: wezel*1,852
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Przelicza prędkość podaną w węzłach na km/h.
493PredkoscWyplywuCieczy
zmienne: GlebokoscWyplywuCieczy
definicja: (2*PrzyspZiemskie*GlebokoscWyplywuCieczy ...
autor: jacek murat/muratek@interia.pl
Prędkość wypływu cieczy z otworu w ścianie naczynia
znajdującego się na głębokości poniżej swobodnego
lustra cieczy.
58Procent
zmienne: calosc,czesc
definicja: czesc/calosc*100
autor: Lucjan Krokowski
Jaki procent z całości stanowi podana część.
Przykład:
Jaki wartość 40 to jaki procent z 200.
procent(200;40) = 20 procent
393Procent
zmienne: liczba,procent
definicja: liczba*(procent%)
autor: vision360
Oblicza procent z danej liczby np:

Procent(100;20) = 20
Procent(60;23,4) = 14,04
106ProcentSkladany
zmienne: kapital,procent,czas
definicja: kapital*((1+(procent/100))^czas)
autor: Marcin Paweł Sadowski
Procent składany, wpłata jednorazowa, rozrachunek coroczny.
- kapital: kapitał początkowy,
- procent: oprocentowanie [%],
- czas: w latach.
107ProcentSkladanyKrotki
zmienne: kapital,procent,czas,okresy
definicja: kapital*((1+(procent/(100*okresy)))^(cza ...
autor: Marcin Paweł Sadowski
Procent składany, wpłata jednorazowa:
- kapital: kapitał początkowy,
- procent: oprocentowanie [%],
- czas: w latach (np. 1 rok: n=1; 6 m-cy: n=0,5),
- okresy: ilość okresów, na które podzielony jest rok.
978ProcentSkladanyKrotki
zmienne: kapital,procent,czas,okresy
definicja: kapital*((1+(procent/(100*okresy)))^(cza ...
autor: Marcin Paweł Sadowski
Procent składany, wpłata jednorazowa:
- kapital: kapitał początkowy,
- procent: oprocentowanie [%],
- czas: w latach (np. 1 rok: n=1; 6 m-cy: n=0,5),
- okresy: ilość okresów, na które podzielony jest rok.
933proc_narzutu
zmienne: cena_z,cena_s
definicja: (cena_s-cena_z)/cena_z*100
autor: LeoMK |mk.it@o2.pl
Funkcja oblicza procent narzutu perzy znanych Cena zakupu i cena sprzedaży.
Zmenne:
cena_z=Cena Zakupu
cena_s=Cena Sprzedaży
1029Proc_w
zmienne: czesc,proc
definicja: czesc*100/proc
autor: Zibi
Jaka jest całość, jeśli liczba stanowi podany %
Przykład:
jeśli 12 stanowi 10% to całość = 120
jeśli 25% to 48 wtedy całość = 192
1030Proc_z
zmienne: calosc,proc
definicja: calosc*proc/100
autor: Zibi
Jaką liczbą jest % z całości
Przykład:
20% ze 100 to 20
25% ze 160 to 40
50% z 468 to 234
763PromienCzastkiNaladowanej
zmienne: masa_czastki,predkosc,indukcja,ladunek
definicja: (masa_czastki*predkosc)/(indukcja*ladune ...
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza promień obiegu cząstki naładowanej w polu magnetycznym,
gdy dana jest:
- masa cząstki w kg,
- jej prędkość w m/s,
- indukcja pola w T
- oraz ładunek cząstki w C,
a cząstka wpada prostopadle do linii pola..
764PromienCzastkiNaladowanej2
zmienne: masa_czastki,predkosc,kat,indukcja,ladunek
definicja: (masa_czastki*predkosc*Sin(kat))/(indukc ...
autor: nieznany
Oblicza promień obiegu (linii śrubowej) cząstki naładowanej w polu magnetycznym,
gdy dana jest:
- masa cząstki w kg,
- jej prędkość w m/s,
- indukcja pola w T
- oraz ładunek cząstki w C,
a cząstka wpada pod dowolnym kątem do linii pola..
626PromienOkregOpisaneNaTrojkoRownb
zmienne: BokTrojkotaRownobocznego
definicja: 1/3*BokTrojkotaRownobocznego*Pierwiastek ...
autor: MarekD
Promień okręgu opisanego na trójącie równobocznym.
Wzór:
promienOkregu = 1/3 * bokTrojkata * pierwiastek(3)
130PromienOkreguOpisanegoNaTrojkat
zmienne: bok1,bok2,bok3
definicja: (bok1*bok2*bok3)/(4*Pierwiastek(((bok1+b ...
autor: Daniel Lupienski
Promień okręgu opisanego na trójkącie gdy dane są boki trójkąta.
131PromienOkreguWpisanegoWTrojkat
zmienne: bok1,bok2,bok3
definicja: Pierwiastek(((bok1+bok2+bok3)/2)*(((bok1 ...
autor: Daniel Lupienski
Promień okręgu wpisanego w trójkąt gdy dane są boki trójkąta.
81Promil
zmienne: liczba
definicja: liczba/1000
autor: Tomasz Lis
Zamienia wartość liczby na promil.
Przykład:
Promil(1234) = 1,234
462Proporcja
zmienne: liczba1,liczba2,liczba3
definicja: (liczba3*liczba2)/liczba1
autor: HB
Umożliwia szybkie rozwiązywanie równania w postaci proporcji:
liczba1 - liczba2
liczba3 - x
28ProstokatObwod
zmienne: bok1,bok2
definicja: 2*bok1+2*bok2
autor: autor nieznany
Obwód prostokąta gdy dane są boki.
Przykład:
ProstokatObwod(5,4)=18
Obwód prostokąta o bokach 5 [cm] i 4 [cm] wynosi 18 [cm].
149ProstokatPole1
zmienne: bok1,bok2
definicja: bok1*bok2
autor: Łukasz Niemier l.niemier@gmail.com
Pole powierzchni prostokąta gdy dane są boki.
Przykład:
ProstokatPole1(3;5)=15
Pole powierzchni prostokąta o bokach 3 [cm] i 5 [cm] wynosi 15 [cm2].
87ProstokatPrzekatna1
zmienne: bok1,bok2
definicja: Pierwiastek(bok1^2+bok2^2)
autor: Daniel Lupienski
Przekątna prostokąta gdy dane są boki.
40ProstopadloscianObjetosc1
zmienne: bok1,bok2,bok3
definicja: bok1*bok2*bok3
autor: autor nieznany
Objętość prostopadłościanu gdy dane są boki.
53ProstopadloscianPrzekatna1
zmienne: bok1,bok2,bok3
definicja: Pierwiastek(bok1^2+bok2^2+bok3^2)
autor: Lucjan Krokowski
Przekątna prostopadłościanu gdy dane są boki.
Przykład:
prostopadlościan o bokach: 3[cm], 2[cm], 4,5[cm].
ProstopadloscianPrzekatna1(3;2;4,5) = 5,7662812973354[cm] długość przekątnej.
327Przodkowie
zmienne: rok_urodzenia,rok_przodkow
definicja: Calkowita((2^(((rok_urodzenia+30)-rok_pr ...
autor: Ludwik Błyszczak
Oblicza, ile przodków w linii prostej żyło w wybranym roku
Zmienne ”rok_urodzenia” = mój rok urodzenia i ”rok_przodkow” = rok, w którym żyli przodkowie; 30 = standardowa liczba lat jednego pokolenia.
Przykład:
Przodkowie(1967;1812) = 70.
490PrzyspieszenieZiemskie
zmienne: szerokosc,wysokosc
definicja: 9,780318*(1+0,0053024*Sin(szerokosc)^2-5 ...
autor: MF
Oblicza przyśpieszenie ziemskie na podstawie szerokości i wysokości geograficznej.
963PunktRosy
zmienne: T,H
definicja: ((Pierwiastek(H/100;8))*(112+(0,9*T)))+( ...
autor: Hubert Pietrzak/biuro@wiezby.com.pl
oblicza punkt rosy (temperaturę; st C) przy danych warunkach pogodowych: temperaturze T (st C) i wilgotności względnej H (%); funkcja dla zakresu temperatur -30 do +70.
1062Punkt_rosy
zmienne: Wg,Tm
definicja: ((Wg/100)^0,125)*(112+(0,9*Tm))+(0,1*Tm) ...
autor: tomeksiwy@wp.pl
Funkcja oblicz punkt rosy(temperatyra wykraplania pary wodnej z powietrza)
Wg - wilgotność względna powietrza w %
Tm = temperatura powietrza w st.C
361Rabat
zmienne: cenaSprzedazy,cenaKatalogowa
definicja: 100-cenaSprzedazy/cenaKatalogowa*100
autor: J.Hałas
Oblicza jaki rabat (w %) należy dać od ceny katalogowej, żeby otrzymać cenę sprzedaży.
103Rad2Deg
zmienne: kat_radian
definicja: 360*kat_radian/(2*Pi)
autor: Marcin Paweł Sadowski
Przelicza radiany na stopnie kątowe.
445Rad2Deg
zmienne: radianow
definicja: 360/(2*Pi)*radianow
autor: nieznany
Oblicza ilość stopni przy podanych radianach.
Przykład:
Rad2Deg(Pi) = 180
382Rad2Grad
zmienne: radiany
definicja: radiany*200/Pi
autor: nieznany
Zamienia wartość kąta wyrażoną w radianach na kąt w gradach.
521Rand
zmienne: seed
definicja: Reszta(Calkowita(seed*1103515245+12345/6 ...
autor: metalchemik@gmail.com
Generuje liczbę pseudolosową z zakresu 0 - 32768
138Rd
zmienne: Rf
definicja: Rf/4
autor: Bogdan
Promień rdzenia.
127RomboidPole
zmienne: bok1,wysokosc_do_boku1
definicja: bok1*wysokosc_do_boku1
autor: Daniel Lupienski
Pole romboidu gdy dany jest bok i wysokość od tego boku.
30RombPole1
zmienne: przekatna1,przekatna2
definicja: (przekatna1*przekatna2)/2
autor: autor nieznany
Pole rombu gdy dane są przekątne.
Przykład:
RombPole1(3;5)=7,5
Pole rombu o długości przekątnych 3 [cm] i 5 [cm] wynosi 7,5 [cm2].
564RozdzielczoscPionowa
zmienne: poziomOrg,pionOrg,poziomNowy
definicja: (pionOrg/poziomOrg*poziomNowy)
autor: nieznany
671RoznicaProcentowa
zmienne: Wartosc,Baza
definicja: 100*(Wartosc-Baza)/Baza
autor: Jerzy Balwiński
Funkcja zwraca procentową różnicę między wartością bieżącą
a wartością bazową (odniesienia).
Słuzy np. do obliczenia zmiany procentowej danej wielkości
w dwóch momentach czasu.
370Rura_waga_metra
zmienne: srednica,grubosc
definicja: ((srednica-grubosc)*grubosc)/40,5
autor: Szakal
Obliczanie dokładnej wagi mb rury
srednica - średnica zewnętrzna rury
grubosc - grubość ścianki
40,5 - stała
308Rury_PE_opory_jednostkowe
zmienne: SrednicaWewn,Przeplyw
definicja: 2,8*(Przeplyw^1,774)/(SrednicaWewn^4,774 ...
autor: Jerzy Burda/burda.j@op.pl
Oblicza jednostkowe opory liniowe wynikające z przepływu wody w rurze PE - dane:
- Srednica_wewn w [m]
- Przeplyw w [m3/s]
Wynik w [Pa/m]
504Rury_PE_predkosc_przeplywu
zmienne: SrednicaWewn,Przeplyw
definicja: Przeplyw/(3,14*SrednicaWewn^2*3600)
autor: Jerzy Burda/burda.j@op.pl
Oblicza prędkość przepływu wody w rurach PE (i nie tylko) przy następujących danych:
-SrednicaWewn = w [m]
-Przeplyw - w [m3/s]
Wynik w [m/s]
185Sec
zmienne: kat
definicja: 1/Sin(kat)
autor: Daniel Lupienski
Secans
767SiatkaDyfrakcyjna
zmienne: rzad_widma,dlugosc_fali,stala_siatki
definicja: ASin(rzad_widma*dlugosc_fali/stala_siatk ...
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza kąt ugięcia widma n-tego rzędu w siatce dyfrakcyjnej,
gdy dany jest:
- rząd widma (n),
- długość fali (lambda) w m
- oraz stała siatki, czyli odległość dwóch sąsiednich rys (d) w m.
683SiatkaDyfrakcyjnaLambda
zmienne: x,n,sz
definicja: (((x/Pierwiastek(1000^2+x^2))*sz)/n)*10^ ...
autor: nieznany
627SilaCieciaNaPrasie
zmienne: obwodOtworu,gruboscBlachy,wytrzScinanie
definicja: 1,3*obwodOtworu*gruboscBlachy*wytrzScina ...
autor: MarekD
Siła cięcia na prasie [KG] - dobór prasy.
p=1,3*F*Rt
P-siła cięcia [KG]
1,3-współczynnik bezpieczeństwa
F-przekrój ściany (długość cięcia*grubość blachy) [mm2]
Rt-wytrzymałość materiału na ścinanie [kG/mm2]
przyjęto stal St3S gdzie Rt=36[kg/mm2]
740SilaCiezkosci
zmienne: masaKg
definicja: masaKg*PrzyspZiemskie
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza siłę ciężkości ciała (ciężar)w N,
gdy dana jest jego masa w kg.
628SilaGieciaBezDobiciaNaPrasie
zmienne: gruboscMat,szerokoscMat,wytRozciaganie
definicja: 0,25*gruboscMat*szerokoscMat*wytRozciaga ...
autor: MarekD
P=0,25*g*B*Rm [kG]
P - siła gięcia bez dobicia (dla dobrania właściwej prasy)
0,25 - współczynnik
g - grubość materiału [mm]
B - szerokość materiału [mm]
Rm - wytrzymałość na rozciąganie [kG/mm2]
(dla stali St3S Rm=48[kG/mm2])
762SilaLorentza
zmienne: indukcja,ladunek_czastki,predkosc,kat
definicja: indukcja*ladunek_czastki*predkosc*Sin(ka ...
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Siła Lorentza w niutonach (N), jaką pole magnetyczne działa na cząstkę naladowaną poruszającą się w nim, gdy dana jest indukcja pola magn. w teslach (T), ładunek cząstki w kulombach (C), prędkość cząstki w m/s oraz kąt, pod jakim cząstka wpada w pole.
749SilaNaciaguSprezyny
zmienne: stala_sprezyny_k,wydluzenie_x
definicja: stala_sprezyny_k*wydluzenie_x
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza siłę rozciągającą sprężynę w N,
gdy dana jest stała sprężyny k w N/m i wydłużenie w m.
699SilaTlokowaSilnika
zmienne: srednicaWewnCylindra,srednicaZewnTloczyska,cisnienieZasilania
definicja: Pi*(srednicaWewnCylindra^2-srednicaZewnT ...
autor: J.Syrociak
Oblicza siłę podtłokową i nadtłokową dla silowników [kN]
Jednostki:
srednicaWewnCylindra [mm]
srednicaZewnTloczyska [mm]
cisnienieZasilania [MPa]
1052Sila_Odsrodkowa
zmienne: m,v,r
definicja: m*v^2/r
autor: tomeksiwy@wp.pl
[ m*v^2/r ]

m - masa [kg]
v - prędkość obwodowa [m/sek]
r - średnica okręgu [m]
1053Sila_Odsrodkowa
zmienne: m,v,r
definicja: m*v^2/r
autor: tomeksiwy@wp.pl
[ m*v^2/r ]

m - masa [kg]
v - prędkość obwodowa [m/sek]
r - promień okręgu [m]
362Silownik
zmienne: srednica_mm,cisnienie_MPa
definicja: ((srednica_mm/2)^2*pi*cisnienie_MPa)/10
autor: nieznany
Funkcja zwraca siłę siłownika [kG].
1008skurcz_powF
zmienne: x,procent
definicja: x*(1-procent%)^2
autor: SM
Oblicza pole powierzchni przed skurczem (na modelu)
57SpalanieNa100km
zmienne: litry,kilometry
definicja: litry*100/kilometry
autor: Lucjan Krokowski
Spalanie paliwa samochodu na 100km.
Spalanie(litry;kilometry) gdzie ”litry” ilość litrów spalonych na ”kilometry”.
Przykład:
Spalanie(45;650) = 6,92307692307692 litrów na 100 km
681SprawnoscSilnikaAsynchronicznego
zmienne: Napiecie,Prad,Moc,cosFi
definicja: Moc/((Napiecie*Prad)*cosFi)
autor: tomeksiwy@wp.pl
Oblicza sprawność silnika asynchronicznego (dane z tabliczki znamionowej).
Moc pozorna = Napięcie * Natężenie
Moc wejściowa = Moc_pozorna * cosfi
Sprawność = Moc_znamionowa / Moc_wejściowa
441SprawnoscSilowni
zmienne: GodzinoweZuzyciePaliwa
definicja: (3600/(GodzinoweZuzyciePaliwa*42700))*10 ...
autor: Mk
Oblicza sprawność siłowni[%] statku gdy podane jest godzinowe złużycie paliwa [kg/kJ]
średnia wartość zmiennej 0,17~0,21
192Sqrt
zmienne: x
definicja: x^(1/2)
autor: vic
Pierwiastek kwadratowy.
674SredniaKryzaDlawiaca
zmienne: przeplyw,cisnienieDyspozycyjne
definicja: Pierwiastek(przeplyw*przeplyw/cisnienieD ...
autor: Janusz Wójcicki
Wyliczanie średnicy kryzy [mm] dławiącej przepływ
do wymaganej wartości przy znanym ciśnieniu dyspozycyjnym.
Przykład:
przeplyw = 1,2 [m3/h]
cisnienieDyspozycyjne = 0,11 [MPa]
SredniaKryzaDlawiaca(1,2;0,11) = 6,01076203064042 [mm]
398SrednicaOkregu_BokKwadratu
zmienne: SrednicaOkregu
definicja: Pierwiastek(SrednicaOkregu^2/2)
autor: nieznany
Oblicza bok kwadratu wpisanego w okrąg gdy dana jest średnica okręgu.
570SrednicaOpony
zmienne: SzerokoscOpony,ProfilOpony,SrednicaFelgi
definicja: SzerokoscOpony*ProfilOpony/100*2+Srednic ...
autor: eTom / etom@wp.pl
Oblicza średnicę koła samochodu z profilu opony (np. 185/55 R15)
Zmienne :
SzerokoscOpony w mm
ProfilOpony w %
SrednicaFelgi w calach
Przykład:
SrednicaOpony(185;55;15)=584,5
655SrednicaZewnetrznaOpony
zmienne: szer,profil,R
definicja: R*25,4+2*szer*(profil/100)
autor: nieznany
1049Srednica_podzialowa
zmienne: t,z
definicja: t/Sin(180/z)
autor: tomeksiwy@wp.pl
Obliczanie średnicy podziałowej kół łańcuchowych do łańcuchów rolkowych lub tulejkowych
t/Sin(180/z)

t - podziałka łańcucha
z - liczba zębów koła
744StezenieProcentoweRoztworow1
zmienne: masa_substancji,masa_wody
definicja: (masa_substancji/(masa_substancji+masa_w ...
autor: Robert Rog rrog@poczta.fm
Oblicza stężenie procentowe roztworu,
gdy dana jest masa rozpuszczonej substancji i masa wody.
UWAGA !!! Obie masy muszą być podane w TYCH SAMYCH JEDNOSTKACH !!!
745StezenieProcentoweRoztworow2
zmienne: masa_substancji,masa_roztworu
definicja: (masa_substancji/masa_roztworu)*100
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza stężenie procentowe roztworu,
gdy dana jest masa rozpuszczonej substancji i całkowita masa roztworu.
UWAGA !!! Obie masy muszą być podane W TYCH SAMYCH JEDNOSTKACH !!!
876StezenieSrodek
zmienne: roztwor_ilosc,stezenie_procent
definicja: roztwor_ilosc*(stezenie_procent%)
autor: nieznany
Oblicza ilość środka [litry] zawartego w określonej ilości roztworu [litry] o podanym stężeniu [procent].
Przykład:
W roztworze 5 litrów roztworu o stężeniu 2%, zawarte jest 0,1 litra środka.
Stezenie(5;2) = 0,1
228StopnieNaDziesietny
zmienne: stopnie,minuty,sekundy
definicja: stopnie+minuty/60+sekundy/3600
autor: Jerzy Znamirowski
Zamienia współrzędne geograficzne
z formatu ”Stopnie;Minuty:Sekundy” na format dziesiętny stopni.
Przykład:
StopnieNaDziesietny(19;21;28,5) = 19,3579166666667
31StozekObjetosc1
zmienne: pole_podstawy,wysokosc
definicja: (pole_podstawy*wysokosc)/3
autor: autor nieznany
Objętość stożka gdy dane jest pole podstawy i wysokość.
Przykład:
StozekObjetosc1(5;4)=6,666666667
Objętość stożka o podstawy 5 [cm2] i wysokości 4 [cm] wynosi 6,666666667 [cm3].
32StozekObjetosc2
zmienne: promien_podstawy,wysokosc
definicja: (1/3)*Pi*promien_podstawy^2*wysokosc
autor: autor nieznany
Objętość stożka gdy dany jest promień podstawy i wysokość.
Przykład:
StozekObjetosc2(3;5)=47,1238898038469
Objętość stożka o promieniu podstawy 3 [cm] i wysokości stożka 5 [cm] wynosi 47,1238898038469 [cm3].
33StozekPoleBoczne1
zmienne: promien_podstawy,wysokosc_sciany
definicja: Pi*promien_podstawy^2*wysokosc_sciany
autor: autor nieznany
Pole powierzchni bocznej stożka gdy dany jest promień podstawy i wysokość.
Przykład:
StozekPoleBoczne1(3;5)=141,371669411541
Pole powierzchni bocznej stożka o promieniu
podstawy 3cm i wysokości ściany bocznej 5cm
wynosi 141,371669411541 cm2.
93StrataGazuGazociagu
zmienne: srednica,dlugosc,cisnienie
definicja: Pi*srednica*srednica/4*dlugosc*cisnienie
autor: Robin
Przybliżona strata gazu między zasuwami [m3]
dane:
- średnica gazociągu [m]
- długość gazociagu [m]
- ciśnienie gazu w gazociągu [bar]
Przykład:
DN100; MOP 1,6MPa
StrataGazuGazociagu(0,1;25000;16)=3141,59 [m3]
588StrumienWentylacyjny_Qzbj
zmienne: Qzbj,dt
definicja: Qzbj/(1,2*1,005*dt)
autor: Marcin Pastuszak
Wzór na strumień wentylacyjny wyliczony z zyskow ciepła jawnego:
- Qzbj nalezy podac w kW
- dt w stopniach
Przykład:
Qzbj/(1,2*1,005*dt)=m3/s
Wynik w m3/s.
477SumaCiaguArytmetycznego
zmienne: ile_liczb
definicja: ((1+ile_liczb)/2)*ile_liczb
autor: bsd@interia.pl
Suma kolejnych liczb naturalnych.
708SumaCiaguArytmetycznego1
zmienne: a1,n,r
definicja: (2*a1+(n-1)*r)*n/2
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, gdy dany jest pierwszy wyraz a1 i różnica r.
709SumaCiaguGeometrycznego
zmienne: a1,n,q
definicja: a1*(1-q^n)/(1-q)
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego, gdy dany jest pierwszy wyraz a1 i iloraz q.
710SumaSzereguGeometrycznego
zmienne: a1,q
definicja: a1/(1-q)
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza sumę nieskończonego szeregu geometrycznego, gdy dany jest pierwszy wyraz a1 i iloraz q. UWAGA !!! Iloraz q musi spełniać warunek zbieżności ciągu i szeregu geometrycznego: -1
109SymbolNewtona
zmienne: n,k
definicja: n!/((n-k)!*k!)
autor: Marcin Paweł Sadowski
Wartość symbolu Newtona "n nad k".
0 <= k <= n
741SzesciokatForemnyPole
zmienne: bok
definicja: (3*bok^2*Pierwiastek(3))/2
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza pole sześciokąta foremnego o danym boku.
696TangensToCosinus
zmienne: wartoscTangens
definicja: Pierwiastek(1/(wartoscTangens+1);2)
autor: CipherDog
Cosinus kąta na podstawie znanej wartości tangensa.
174TempOpor
zmienne: alfa,Ro,To,T1
definicja: Ro*(1+alfa*(T1-To))
autor: Kaczmarek
Oblicza zmianę rezystancji przez zmianę temperatury otoczenia
alfa - współczynnik temperaturowy
Ro - Rezystancja pierwotna
To - Temperatura otoczenia
T1 - Inna temperatura otoczenia (po zmianie)
173TrapezoidPole
zmienne: przekatna,wysokosc1_do_przekatnej,wysokosc2_do_przekatnej
definicja: 0,5*przekatna*(wysokosc1_do_przekatnej+w ...
autor: Daniel Lupienski
Pole trapezoidu gdy dane są: przekątna i dwie wysokości do przekątnej.
73TrapezPole1
zmienne: podstawa1,podstawa2,wysokosc
definicja: (podstawa1+podstawa2)*wysokosc/2
autor: autor nieznany
Pole trapezu gdy dane są podstawy i wysokość.
”wysokosc” to długość między podstawami.
Przykład:
TrapezPole(5;7;4)=24
Pole trapezu o bokach 5 i 7 oraz wysokości 4 wynosi 24.
605TrasaNaPaliwie
zmienne: cena_za_litr,spalanie,za_ile_wlane
definicja: ((za_ile_wlane*100)/cena_za_litr)/spalan ...
autor: Kazuio
Funkcja oblicza ile kilometrów przejedziemy samochodem znając jego średnie spalanie, cenę paliwa i kwotę, za którą zatankowaliśmy.
34TrojkatPole1
zmienne: dlugosc_podstawy,wysokosc
definicja: 0,5*dlugosc_podstawy*wysokosc
autor: autor nieznany
Pole trójkąta gdy dana jest podstawa i wysokość.
Przykład:
TrojkatPole1(5;3)=7,5
Pole trójkąta o długości podstawy 5[cm]
i wysokości opuszczonej na podstawę 3[cm]
wynosi 7,5 [cm2].
35TrojkatPole2
zmienne: bok1,bok2,bok3
definicja: Pierwiastek(((bok1+bok2+bok3)/2)*(((bok1 ...
autor: autor nieznany
Pole trójkąta gdy dane są długości boków (wzór Herona).
Przykład:
TrojkatPole2(3;5;4)=6
Pole powierzchni trójkąta o bokach 3 [cm], 5 [cm] i 4 [cm] wynosi 6 [cm2].
144TrojkatPole3
zmienne: Ax,Ay,Bx,By,Cx,Cy
definicja: 0,5*Modul((Bx-Ax)*(Cy-Ay)-(By-Ay)*(Cx-Ax ...
autor: author unknown
Pole trójkata gdy dane sa współrzędne wierzchołków.
A(x,y), B(x,y), C(x,y)
Przykład:
Dany jest trójkąt o wierzchołkach (1,2), (6,1), (4,6).
TrojkatPole3(1;2;6;1;4;6)
Pole = 11,5
711TrojkatPoleHeron
zmienne: bok1,bok2,bok3
definicja: Pierwiastek(((bok1+bok2+bok3)/2)*(((bok1 ...
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza pole trójkąta, gdy dane są jego boki (wzór Herona)
717TrojkatPoleKat
zmienne: bok1,bok2,kat
definicja: 0,5*bok1*bok2*Sin(kat)
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza pole trójkąta, gdy dane są dwa boki oraz kąt między nimi.
712TrojkatPoleKlasyczny
zmienne: dlugoscPodstawy,wysokosc
definicja: 0,5*dlugoscPodstawy*wysokosc
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza pole trójkąta, gdy dana jest długość podstawy i wysokość, P=1/2ah.
713TrojkatPoleWspolrzedne
zmienne: Ax,Ay,Bx,By,Cx,Cy
definicja: 0,5*Modul((Bx-Ax)*(Cy-Ay)-(By-Ay)*(Cx-Ax ...
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza pole trójkąta, gdy dane są współrzędne jego wierzchołków.
88TrojkatPrzeciwprostokatna
zmienne: przyprostokatna1,przyprostokatna2
definicja: Pierwiastek(przyprostokatna1^2+przyprost ...
autor: Daniel Lupienski
Oblicza długość przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym
86TrojkatPrzyprostokatna1
zmienne: przeciwprostokatna,przyprostokatna
definicja: Pierwiastek(przeciwprostokatna^2-przypro ...
autor: Daniel Lupienski
Oblicza długość przyprostokątnej w trójkącie prostokątnym
742TrojkatRownobocznyPole
zmienne: bok
definicja: (bok^2*Pierwiastek(3))/4
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza pole trójkąta równobocznego o danym boku.
743TrojkatRownobocznyWysokosc
zmienne: bok
definicja: (bok*Pierwiastek(3))/2
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza wysokość trójkąta równobocznego o danym boku.
736TwCosinusow
zmienne: bok1,bok2,kat
definicja: Pierwiastek(bok1^2+bok2^2-2*bok1*bok2*Co ...
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza długość boku trójkąta, gdy dane są długości dwóch pozostałych boków oraz kąt między nimi - twierdzenie cosinusów.
258TwPitagorasa
zmienne: bok1,bok2
definicja: Pierwiastek((bok1^2+bok2^2);2)
autor: grafikainz@gmail.com
Oblicza długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego,
gdy dane sa obie przyprostokątne.
Przykład:
Pierwiastek(3;4)=5
220Ulamek
zmienne: liczba
definicja: liczba-Calkowita(liczba)
autor: martyr2@tlen.pl
Oddaje część ułamkową podanej liczby.
Przykład:
dla liczba = 9,876 Ulamek = 0.876
dla liczba =-9.876 Ulamek =-0.876
61Vat
zmienne: wart_brutto,wart_netto
definicja: ((wart_brutto-wart_netto)/wart_netto)*10 ...
autor: Lucjan Krokowski
Oblicza procent Vat gdy dane jest Brutto i Netto.
Przykład:
Oblicz procent Vat gdy cena Brutto=244zł i Netto=200zł
Vat(244;200) = 22 procent Vat
1021wagablachy
zmienne: bok1_metr,bok2_metr,grubosc_mm
definicja: bok1_metr*bok2_metr*grubosc_mm*7,87
autor: matiks
liczy wage blachy, płaskownika stalowego
36WalecObjetosc1
zmienne: pole_podstawy,wysokosc
definicja: pole_podstawy*wysokosc
autor: autor nieznany
Objętość walca gdy dana jest pole podstawy i wysokość.
Przykład:
WalecObjetosc1(5;3)=15
Objętość walca o podstawie 5 [cm2] i wysokości 3 [cm] wynosi 15 [cm3].
122WalecObjetosc2
zmienne: srednica_podstawy,wysokosc
definicja: wysokosc*(srednica_podstawy*srednica_pod ...
autor: WBLA
Objętość walca gdy dana jest średnica podstawy oraz wysokość.
114WalecPole
zmienne: wysokosc,promien_podstawy
definicja: 2*Pi*promien_podstawy*(promien_podstawy+ ...
autor: autor nieznany
Pole walca gdy dana jest wysokość i promień podstawy.
110WalecPoleBoczne
zmienne: wysokosc,promien_podstawy
definicja: 2*Pi*promien_podstawy*wysokosc
autor: autor nieznany
Pole boczne walca gdy dana jest wysokość i promień podstawy.
395WiekKota
zmienne: wiek
definicja: wiek*7
autor: vision360
Przelicza wiek kota w latach na lata ludzkie :)

Np:
WiekKota(2) = 14
(Nasz kotek gdyby był człowiekiem miałby 14 latek.

MOŻNA UZYWAĆ TEŻ DO PSA.
885Wielkanoc
zmienne: rok
definicja: Jezeli(I(rok>=33;rok<=1582);Jezeli(I(Res ...
autor: Mariusz Plonowski/mplonowski@interia.pl
Funkcja wyznacza datę Wielkanocy dla danego roku - ( dzień, miesiąc ). Obejmuje okres od roku 33 do roku 2499.
Na podstawie metody Gaussa.
528WielkanocDzien
zmienne: Rok
definicja: Reszta((Reszta(19*Reszta(Rok;19)+Calkowi ...
autor: Tomek Siwy
Oblicza dzień Wielkiej Nocy
529WielkanocMiesiac
zmienne: Rok
definicja: Calkowita((Reszta(19*Reszta(Rok;19)+Calk ...
autor: Tomek Siwy
Oblicza miesiąc Wielkiej Nocy
263Wielomian
zmienne: a10,a9,a8,a7,a6,a5,a4,a3,a2,a1,a0,x
definicja: a10*x^10+a9*x^9+a8*x^8+a7*x^7+a6*x^6+a5* ...
autor: nieznany
Oblicza wartość wielomianu stopnia co najwyżej 10-tego w zadanym punkcie x.
746WspolczynnikKierunkowyProstej
zmienne: xA,xB,yA,yB
definicja: (yB-yA)/(xB-xA)
autor: Robert Róg rrog@poczta.fm
Oblicza współczynnik kierunkowy prostej y=ax+b
przechodzącej przez dwa punkty
o danych współrzędnych (funkcja liniowa).
567WysokoscProfiluH
zmienne: Dc,ae
definicja: Jezeli((((Dc/2)-((Pierwiastek(Dc^2-ae^2) ...
autor: Tapol
Oblicza wysokość profilu (H) po obróbce frezem kulistym.
Wynik (um) jest zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku.
H = wysokość profilu (um),
Dc = średnica freza (mm),
ae = szerokość obróbki (mm) / promieniowa głębokość frezowania (mm).
790Wysokosc_bydlo_piszczelowa
zmienne: GL
definicja: GL*3,45
autor: Matolcsi
Wysokość w kłębie bydła na podstawie długości kości piszczelowej
840Wysokosc_bydlo_promieniowa
zmienne: GL
definicja: GL*4,3
autor: Matolcsi
Wysokość w kłębie bydła na podstawie długości kości promieniowej
791Wysokosc_bydlo_ramienna_GL
zmienne: GL
definicja: GL*4,14
autor: Matolcsi
Wysokość w kłębie bydła na podstawie długości GL kości ramiennej
839Wysokosc_bydlo_ramienna_GLC
zmienne: GLC
definicja: GLC*4,77
autor: Matolcsi
Wysokość w kłębie bydła na podstawie długośći GLC kości ramiennej
792Wysokosc_bydlo_skokowa
zmienne: GLI
definicja: GLI*1,83
autor: Całkin V. I., 1970, Drevnejjskie domasznyje żywotnyje wostocznoj Ewropy, wyd. Nauka, Moskwa
838Wysokosc_bydlo_srodrecze_samica
zmienne: GL
definicja: GL*6
autor: Fock
853Wysokosc_bydlo_srodstopie_samiec
zmienne: GL
definicja: GL*5,55
autor: Fock 1966
Wysokość w kłębie samca bydła na podstawie kości śródstopia
836Wysokosc_bydlo_udowa_GL
zmienne: GL
definicja: GL*3,23
autor: Matolcsi
Wysokość w kłębie bydła na podstawie długości GL kości udowej
795Wysokosc_bydlo_udowa_GLC
zmienne: GLC
definicja: GLC*3,47
autor: Matolcsi
Wysokość w kłębie bydła na podstawie długości GLC kości udowej
886Wysokosc_jelen_ICP_srodrecSamica
zmienne: GL
definicja: GL*4,38*4,48
autor: nieznany
GL śródręcza z I CP wg Godynicki, Stanecka 1983
WH śródręcza wg Godynicki 1965
892Wysokosc_jelen_ICP_srodrecSamica
zmienne: GL
definicja: GL*4,38*4,48
autor: Kama
GL śródręcza z I CP wg Godynicki, Stanecka 1983
WH śródręcza wg Godynicki 1965
893Wysokosc_jelen_ICP_srodr_samiec
zmienne: GL
definicja: GL*4,38*4,67
autor: Kama
GL śródręcza na podstawie ICP wg Godynicki, Stanecka 1983
WH wg Godynicki 1965
894Wysokosc_jelen_ICP_srodst_samica
zmienne: GL
definicja: GL*4,85*4,01
autor: Kama
GL kości śródstopia na podstawie ICP wg Godynicki, Stanecka 1983
WH na podstawie kości śródstopia wg Godynicki 1965
895Wysokosc_jelen_ICP_Srods_samiec
zmienne: GL
definicja: GL*4,85*4,19
autor: Kama
GL kości śródstopia na podstawie ICP wg Godynicki, Stanecka 1983
WH na podstawie kości śródstopia wg Godynicki 1965
896Wysokosc_jelen_IICP_srodr_samica
zmienne: GL
definicja: GL*6,02*4,48
autor: Kama
GL kości śródręcza na podstawie IICP wg Godynicki, Stanecka 1983
WH na podstawie kości śródręcza wg Godynicki 1965
897Wysokosc_jelen_IICP_srodr_samiec
zmienne: GL
definicja: GL*6,02*4,67
autor: Kama
GL kości śródręcza na podstawie IICP wg Godynicki, Stanecka 1983
WH na podstawie kości śródręcza wg Godynicki 1965
898Wysokosc_jelen_IICP_srods_samica
zmienne: GL
definicja: GL*6,48*4,01
autor: Kama
GL kości śródstopia na podstawie IICP wg Godynicki, Stanecka 1983
WH na podstawie kości śródstopia wg Godynicki 1965
899Wysokosc_jelen_IICP_srods_samiec
zmienne: GL
definicja: GL*6,48*4,19
autor: Kama
GL kości śródstopia na podstawie IICP wg Godynicki, Stanecka 1983
WH na podstawie kości śródstopia wg Godynicki 1965
900Wysokosc_kon_lopatka
zmienne: HS
definicja: HS*4,28
autor: Kama
Wysokość w kłębie konia na podstawie długości łopatki wg Kiesewaltera 1988
796Wysokosc_kon_piszczelowa
zmienne: LI
definicja: LI*4,36
autor: Kiesewalter
Wysokość w kłębie konia na podstawie długości kości piszczelowej
834Wysokosc_kon_promieniowa
zmienne: LI
definicja: LI*4,34
autor: Kiesewalter
Wysokość w kłębie konia na podstawie długości kości promieniowej
797Wysokosc_kon_ramienna
zmienne: GLI
definicja: GLI*4,87
autor: Kiesewalter
Wysokość w kłębie konia na podstawie wymiaru k. ramiennej
832Wysokosc_kon_udowa
zmienne: GL
definicja: GL*3,51
autor: Kiesewalter
Wysokość w kłębie konia na podstawie długości kości udowej
799Wysokosc_koza_piszczelowa
zmienne: GL
definicja: GL*2,97
autor: Schramm
Wysokość w kłębie kozy na podstawie długości kości piszczelowej
831Wysokosc_koza_promieniowa
zmienne: GL
definicja: GL*3,98
autor: Schramm
Wysokość w kłębie kozy na podstawie długości kości promieniowej
800Wysokosc_koza_ramienna
zmienne: GL
definicja: GL*3,86
autor: Schramm
Wysokość w kłębie kozy na podstawie długości kości ramiennej
830Wysokosc_koza_srodrecze
zmienne: GL
definicja: GL*5,75
autor: Schramm
Wysokość w kłębie kozy na podstawie długości kości śródręcza
801Wysokosc_koza_srodstopie
zmienne: GL
definicja: GL*5,34
autor: Schramm
Wysokość w kłębie kozy na podstawie długości kości śródstopia
829Wysokosc_koza_udowa
zmienne: GL
definicja: GL*3,45
autor: Schramm
Wysokość w kłębie kozy na podstawie długości kości udowej
802Wysokosc_owca_lokciowa
zmienne: GL
definicja: GL*3,22
autor: Teichert
Wysokość w kłębie owcy na podstawie długości kości łokciowej
828Wysokosc_owca_lopatka
zmienne: HS
definicja: HS*4,22
autor: Teichert
Wysokość w kłębie owcy na podstawie długości łopatki
803Wysokosc_owca_pietowa
zmienne: GL
definicja: GL*11,4
autor: Teichert
Wysokość w kłębie owcy na podstawie długości kości piętowej
827Wysokosc_owca_piszczelowa
zmienne: GL
definicja: GL*3,01
autor: Teichert
Wysokość w kłębie owcy na podstawie długości kości piszczelowej
804Wysokosc_owca_promieniowa
zmienne: GL
definicja: GL*4,02
autor: Teichert
Wysokość w kłębie owcy na podstawie długości kości promieniowej
826Wysokosc_owca_ramienna
zmienne: GL
definicja: GL*4,28
autor: Teichert
Wysokość w kłębie owcy na podstawie długości kości ramiennej
805Wysokosc_owca_skokowa
zmienne: GLI
definicja: GLI*22,68
autor: Teichert
Wysokość w kłębie owcy na podstawie długości kości skokowej
854Wysokosc_owca_srodrecze
zmienne: GL
definicja: GL*4,89
autor: Teichert
Wysokość w kłębie owcy na podstawie kości śródręcza
825Wysokosc_owca_srodstopia
zmienne: GL
definicja: GL*4,54
autor: Teichert
Wysokość w kłębie owcy na podstawie długości kości śródstopia
807Wysokosc_owca_udowa
zmienne: GL
definicja: GL*3,53
autor: Teichert
Wysokość w kłębie owcy na podstawie długości kości udowej
808Wysokosc_pies_lokciowa
zmienne: GL
definicja: GL*2,67
autor: Koudelka
Wsokość w kłębie psa na podstawie kości łokciowej
824Wysokosc_pies_lopatka
zmienne: HS
definicja: HS*4,06
autor: Koudelka
Wysokość w kłębie psa na podstawie łopatki
809Wysokosc_pies_piszczelowa
zmienne: GL
definicja: GL*2,92
autor: Koudelka
Wysokość w kłębie psa na podstawie kości piszczelowej
823Wysokosc_pies_promieniowa
zmienne: GL
definicja: GL*3,22
autor: Koudelka
Wysokość w kłębie psa na podstawie kości promieniowej
810Wysokosc_pies_ramienna
zmienne: GL
definicja: GL*3,37
autor: Koudelka
Wysokość w kłębie psa na podstawie kości ramiennej
822Wysokosc_pies_strzalkowa
zmienne: GL
definicja: GL*3,01
autor: Koudelka
Wsokość w kłębie psa na podstawie kości strzałkowej
811Wysokosc_pies_udowa
zmienne: GL
definicja: GL*3,01
autor: Koudelka
Wysokość w kłębie psa na podstawie kości udowej
965Wysokosc_sarna_CPI_KM
zmienne: GL
definicja: GL*4,99*3,62
autor: Godynicki, Świtka 1983
Na podstawie długości CPI ocenia się długość k. śródstopia, potem wsokość w kłębie
967Wysokosc_sarna_CPI_KP
zmienne: GL
definicja: GL*4,73*4,36
autor: Godynicki, Świtka 1987
Długość ICP k. piersiowej pozwala ocenić długość kości śródręcza a więc wysokość w kłębie sarny
968Wysokosc_sarna_lopatka
zmienne: HS
definicja: HS*5,04
autor: Godynicki 1970
Wysokość w kłębie sarny na podstawie wysokości łopatki
969Wysokosc_sarna_piszczelowa
zmienne: GL
definicja: GL*2,94
autor: Godynicki 1970
Wysokość w kłebie sarny na podstawie kości piszczelowej
970Wysokosc_sarna_promieniowa
zmienne: GL
definicja: GL*4,1
autor: Godynicki 1970
Wysokość sarny na podstawie kości promieniowej
971Wysokosc_sarna_ramienna
zmienne: GL
definicja: GL*4,4
autor: Godynicki 1970
Wysokość w kłębie sarny na podstawie długości kości ramiennej
972Wysokosc_sarna_srodrecze
zmienne: GL
definicja: GL*4,36
autor: Godynicki 1970
Wysokość sarny na podstawie kości śródręcza
973Wysokosc_sarna_srodstopie
zmienne: GL
definicja: GL*3,62
autor: Godynicki 1970
Wysokość w kłębie sarny na podstawie kości śródstopia
974Wysokosc_sarna_udowa
zmienne: GL
definicja: GL*3,69
autor: Godynicki 1970
Wysokość sarny na podstawie kości udowej
813Wysokosc_swinia_lokciowa
zmienne: GL
definicja: GL*3,97
autor: Teichert
Wysokość w kłębie świni na podstawie długości kości łokciowej
812Wysokosc_swinia_lopatka
zmienne: HS
definicja: HS*3,8
autor: Teichert
Wysokość w kłębie świni na podstawie długości łopatki
815Wysokosc_swinia_pietowa
zmienne: GL
definicja: GL*9,34
autor: Teichert
Wysokość w kłębie świni na podstawie długości kości piętowej
814Wysokosc_swinia_piszczelowa
zmienne: GL
definicja: GL*3,65
autor: Teichert
Wysokość w kłębie świni na podstawie długości kości piszczelowej
816Wysokosc_swinia_promieniowa
zmienne: GL
definicja: GL*5,26
autor: Teichert
Wysokość w kłębie świni na podstawie długości kości promieniowej
817Wysokosc_swinia_ramienna
zmienne: GL
definicja: GL*4,05
autor: Teichert
Wysokość w kłębie świni na podstawie długości kości ramiennej
818Wysokosc_swinia_skokowa
zmienne: GLI
definicja: GLI*17,9
autor: Teichert
Wysokość w kłębie świni na podstawie długości kości skokowej
819Wysokosc_swinia_srodreczeIII
zmienne: GL
definicja: GL*10,53
autor: Teichert
901Wysokosc_swinia_srodreczeIII
zmienne: GL
definicja: GL*10,72
autor: Kama
współczynnik Teicherta wg Chrzanowska, Molenda 1983
902Wysokosc_swinia_srodreczeIV
zmienne: GL
definicja: GL*10,53
autor: Kama
Współczynnik Teicherta wg Chrzanowska, Molenada 1983
903Wysokosc_swinia_srodstopieIII
zmienne: GL
definicja: GL*9,34
autor: Kama
Współczynnik Teicherta wg Chrzanowska, Molenda 1983
904Wysokosc_swinia_srodstopieIV
zmienne: GL
definicja: GL*8,84
autor: Kama
współczynnik Teicherta wg Chrzanowska, Molenda 1983
820Wysokosc_swinia_strzakowa
zmienne: GL
definicja: GL*4,23
autor: Teichert
Wysokość w kłębie świni na podstawie długości kości strzałkowej
821Wysokosc_swinia_udowa
zmienne: GL
definicja: GL*3,65
autor: Teichert
Wysokość w kłębie świni na podstawie długości kości udowej
431Zaokr
zmienne: Liczba,PoPrzecinku
definicja: Jezeli(Liczba>0;Calkowita(Liczba*10^PoPr ...
autor: nieznany
Zaokragla liczbę do podanego miejsca po przecinku.
Jeżeli PoPrzecinku jest wartością ujemną, zaokragla z lewej strony przecinka.
Przykład:
Zaokr(1,235;2) = 1,24
Zaokr(-1,234;2) = -1,23
Zaokr(1234;-2) = 1200
Zaokr(1254;-2) = 1300
554ZapotrzebowanieMocy
zmienne: szybkosc,opor,glebokosc,posuw
definicja: (szybkosc*opor*glebokosc*posuw)/6000
autor: angl
Oblicza zapotrzebowanie mocy
gdy dane :
kW=V*K*t*l/6000

kW - zapotrzebowanie mocy w kW
V - szybkosc skrawania m/min
K - opór skrawania kg/mm^2
t - głębokosc skrawania mm
f - posuw mm/obr
772ZmiennaLiniowa
zmienne: x1,y1,x2,y2,x
definicja: y1+(x-x1)*((y2-y1)/(x2-x1))
autor: MarciN B.
Jeśli dwóch znanych wartości (x1,y1) i (x2,y2), to wartość y dla pewnego x punktu jest: y=y1+(x-x1)*((y2-y1)/(x2-x1))


316 © Jerzy Znamirowski

kalkulator matematycznykalkulator matematycznykalkulator matematyczny