Informacje ogólne
  

Program zawiera:
- kalkulator matematyczny,
- przelicznik jednostek miar,
- tabelę i przelicznikśrednich kursów walut.


Opis okna kalkulatora
graphic
1 -
okno zawsze na wierzchu
2 -
grupowanie cyfr w liczbie wyniku obliczeń [5]
3 -
wybór ilości znaków dziesiętnych wyświetlanych w liczbie wyniku obliczeń [5]
4 -
wybór systemu liczbowego w jakim zostanie wyświetlony wynik obliczeń [5] - do wyboru:
"bin" - dwójkowy (binarny)
"oct" - ósemkowy
"dec" - dziesiętny
"hex" - szesnastkowy (heksadecymalny)
5 -
wynik obliczeń
6 -
ciąg działań wpisany przez użytkownika
7 -
wybór miary kąta jaka będzie użyta przy obliczeniach z użyciem funkcji trygonometrycznych (np.Sin, Cos, Tan)
8 -
klawisze wyboru zestawu klawiatur programowanych
9 -
klawisze wprowadzające do ciągu działań: cyfry, separator dziesiętny (",") oraz separator (";") wartości dla funkcji, np.LogN(4;3)
10 -
przeniesienie wyniku obliczeń na miejsce ciągu działań
11 -
zarządzanie pamięcią podręczną kalkulatora. Klawisze:
"M+" - dodaje wynik obliczeń [4] do pamięci,
"M-" - odejmuje wynik obliczeń [4] od pamięci,
"MR" - wprowadza wartość pamięci do ciągu działań [5],
"MC" - zeruje wartość pamięci.
Białe pole wyświetla wartość pamięci.
12 -
panel pozwalający powiększyć/pomniejszyć wielkość pola
13 -
otwiera okno z opcjami zarządzania zmiennymi tworzonymi przez użytkownika
14 -
otwiera okno z opcjami zarządzania funkcjami kalkulatora
15 -
klawisze wprowadzające do ciągu działań: operatory działań, stałe oraz funkcje kalkulatora
16 -
usuwają ciąg działań lub zaznaczone znaki [5]
17 -
klawisze: Cofnij i Przywróć.
18 -
klawisze obsługujące historię obliczeń
19 -
klawisz poprawiający wielkość liter w ciągu działań
20 -
opis wartości z ciągu działań znajdującej się po lewej stronie kursora
21 -
klawisze wyboru kalkulatora