BitPrawo
  

Przesuwa w prawo bity wprowadzonej liczby o podaną ilość kroków.

składnia
BitPrawo(liczba;przesuniecie)

wartości wprowadzane
liczba - wartość całkowita
przesunięcie - liczba naturalna plus zero

oddaje
wartość całkowitą

przykład
BitPrawo(8;1) = 4
wyjaśnienie:
8 = bin 1000
4 = bin 0100 -> po przesunięciu o 1 krok w prawo