BitAnd
  

Oddaje wynik operacji logicznej "and" na bitach podanych liczb.

składnia
BitAnd(liczba1;liczba2)

wartości wprowadzane
liczby całkowite.

oddaje
liczbę całkowitą

przykład
BitAnd(21;13) = 5
wyjaśnienie:
21 = bin 10101
13 = bin 01101
--------------
5  = bin 00101

Jeśli odpowiadające sobie bity podanych liczb sa równe "1" to bit wyniku równy jest "1". W pozostałych przypadkach bit wyniku równy jest "0".