BitOr
  

Oddaje wynik operacji logicznej "or" na bitach podanych liczb.

składnia
BitOr(liczba1;liczba2)

wartości wprowadzane
liczby całkowite

oddaje
liczbę całkowitą

przykład
BitOr(234;134) = 238
wyjaśnienie:
234 = bin 11101010
134 = bin 10000110
------------------
238 = bin 11101110

Jeśli jeden z odpowiadających sobie bitów podanych liczb jest równy "1" to bit wyniku równy jest "1". W pozostałych przypadkach bit wyniku równy jest "0".