BitXor
  

Oddaje wynik operacji logicznej "xor" na bitach podanych liczb.

składnia
BitXor(liczba1;liczba2)

wartości wprowadzane
liczby całkowite

oddaje
liczbę całkowitą

przykład
BitXor(234;134) = 108
wyjaśnienie:
234 = bin 11101010
134 = bin 10000110
------------------
108 = bin 01101100

Jeśli odpowiadających sobie bity podanych liczb są różne to bit wyniku równy jest "1". W pozostałych przypadkach bit wyniku równy jest "0".