BitNot
  

Oddaje wynik operacji logicznej "not" na bitach podanej liczby.

składnia
BitNot(liczba)

wartości wprowadzane
liczba całkowita

oddaje
liczbę całkowitą

przykład
BitNot(234) = -235