Historia obliczeń
  

Historia obliczeń pozwala na przechowywanie ciągów działań wraz z wynikami obliczeń w pamięci kalkulatora. Mogą one być ponownie wykorzystane przez kalkulator.

Dodawanie bieżącego ciągu działań do historii:
Menu > Edycja > Dodaj ciąg działań do historii [Insert]

Otwarcie okna ze wszystkimi wpisami do historii:
Menu > Edycja > Pobierz ciąg działań z historii [Ctrl+H]

graphic