Sufler
  

Menu > Edycja > Sufler [Spacja]

Sufler ułatwia dotarcie do: funkcji, zmiennych i stałych.
Po otwarciu okna suflera należy zaznaczyć element i zaakceptować klawiszem "Enter" lub kliknięciem myszy.
Wybrana funkcja/zmienna/stała zostanie dodana do ciągu działań w miejscu kursora.

graphic