KatProste
  

Oblicza kąt między dwiema prostymi wyznaczonymi przez cztery punkty.

składnia
KatProste(Ax;Ay;Bx;By;Cx;Cy;Dx;Dy)
Ax,Ay = współrzędne punktu "A" pierwszej prostej
Bx,By = współrzędne punktu "B" pierwszej prostej
Cx,Cy = współrzędne punktu "C" drugiej prostej
Dx,Dy = współrzędne punktu "D" drugiej prostej

oddaje
Wartość kąta z zakresu <0,90>stopni wyrażonego w stopnich, radianach lub gradusach. Miara kąta zależna od ustawień użytkownika.

przykład
KatProste(-2;0;2;-2;-2;-1;2;2) = N
a/ N = 63,434948822922 stopni
b/ N = 1,10714871779409 radianów
c/ N = 70,4832764699133 gradusów.

graphic