Kolumna liczb
  

Narzędzia > Kolumna liczb

Narzędzie do obliczeń na dużej ilości danych.
Pierwszy znak w ciągu działań określa działanie wykonywane na wartości wiersza.
Przykład (rys.):
wiersz1 » +5,40+14,60 = 20
wiersz2 » /2 = 2
wiersz3 » +sin(45)*100 = 70,710678
Wynik » 20 / 2 + 70,710678 = 80,710678

graphic