Funkcje
  

W programie HEXelon MAX rozróżniane są:

Funkcje użytkownika
HEXelon MAX pozwala na tworzenie nowych funkcji użytkownika na bazie funkcji wbudowanych.

Przykład:
Utworzyć funkcję obliczającą pole prostokąta.
  1. Otwieramy okno funkcji: Edycja > Funkcje > Nowa.
  2. W polu Nazwa funkcji wpisujemy PoleProstokata
  3. W polu Zmienne funkcji wpisujemy nazwy zmiennych nowej funkcji: bok1,bok2.
  4. W polu Definicja funkcji wpisujemy formułę według której pole powierzchni będzie obliczane. Wpisujemy bok1*bok2.
  5. W polu Autor funkcji wpisujemy swoje imię, nazwisko, e-mail: Imię Nazwisko e-mail: imie@nazwisko.pl
  6. W polu Opis funkcji umieszczemy kilka słów na temat funkcji: Oblicza pole prostokąta na podstawie podanych długości boków
  7. Klikamy na klawisz Zapisz.

Została utworzona nowa funkcja obliczająca pole dowolnego prostokąta.

Zastosowanie nowej funkcji?
Wpisać do ciągu działań: PoleProstokata(10;15) gdzie 10 i 15 to długości boków prostokąta.
Jako wynik otrzymamy wartość 150 czyli iloczyn długości boków.

Publikacja własnych funkcji w Internecie.
Program pozwala na opublikowanie utworzonych funkcji w Internecie, aby inni użytkownicy programu HEXelon MAX mogli z nich korzystać.
info »

Pobieranie funkcji z Internetu.
Można skorzystać z funkcji opublikowanych przez użytkowników programu HEXelon MAX.
info »