Systemy liczbowe
  

HEXelon MAX daje do dyspozycji użytkownikowi kilka systemów liczbowych:

Wprowadzanie wartości do ciągu działań
- liczba dwójkowa (binarna): "4+Bin(1011)+3",
- liczba ósemkowa: "4+Oct(307)+3",
- liczba dziesiątkowa: "4+123+3",
- liczba szesnastkowa: "4+Hex(1F2C)+3".
przykład:
Bin(111) = 7 dziesiętnie
-Bin(111) = -7 dziesiętnie


Wyświetlanie wyniku obliczeń w wybranym systemie liczbowym
- przełączamy pola zgodnie z rysunkami:
graphicgraphic
graphicgraphic

Uwagi
Wartości ułamkowe (np.3,4) lub w notacji naukowej (np.5E45) nie mogą być wyświetlane w systemach innych niż dziesiętny.