Przelicznik jednostek miar
  

Narzędzia > Przelicznik jednostek miar

Przelicznik jednostek miar umożliwia konwersje jednostek między sobą.
Przykład: Sprawdzić ile metrów ma mila morska.

Wartość do przeliczenia wpisujemy w górnym białym polu.
Wynik konwersji wyświetlany jest na bieżąco.

graphic