Skróty klawiszowe
  

Okno główne kalkulatora matematycznego
Esc
minimalizuje aplikację
F1
okno pomocy
F2
zarządzanie funkcjami i stałymi
F3
zarządzanie zmiennymi
F7
tabela i przelicznik średnich kursów walut
F8
przelicznik jednostek miar
F9
ilość cyfr dziesiętnych w wyniku obliczeń
Ctrl+~
grupowanie cyft/znaków wyniku obliczeń
Ctrl+0
wpisz do ciągu działań "000"
Ctrl+1
klawiatura nr1
Ctrl+2
klawiatura nr2
Ctrl+3
klawiatura nr3
Ctrl+4
klawiatura nr4
Ctrl+5
klawiatura nr5
Ctrl+Del
usuń ciąg działań
Ctrl+Enter
wstaw wynik jako ciąg działań
Ctrl+H
okno historii
Ctrl+I
popraw wielkość liter w ciągu działań
Ctrl+Insert
dodaj ciąg działań do historii
Ctrl+T
okno kalkulatora zawsze na wierzchu
Ctrl+Tab
przełącznik między kalkulatorami 1-3
Ctrl+Q
wybierz system liczbowy
Ctrl+W
wybierz miarę kąta
Ctrl+Z
cofnij działania użytkownika
Shift+Ctrl++
dodaj wynik obliczeń do pamięci kalkulatora
Shift+Ctrl+-
odejmij wynik obliczeń od pamięci kalkulatora
Shift+Ctrl+C
zeruj pamięć kalkulatora (MC)
Shift+Ctrl+R
wstaw pamięć kalkulatora do ciągu działań (MR)
Shift+Ctrl+Tab
przełącznik między kalkulatorami 1-3
Shift+Ctrl+Z
przywróć cofnięte działania użytkownika
Spacja
otwórz okno suflera