- (odejmowanie)
  

Oblicza różnicę podanych liczb oraz służy jako znak liczby ujemnej.

składnia
liczba1 - liczba2

wartość wprowadzana
liczba rzeczywista

oddaje
liczba rzeczywista

przykład
5-3=2
5--3=8
-5--3=-2