* (mnożenie)
  

Oblicza iloczyn podanych liczb.

składnia
liczba1 * liczba2

wartość wprowadzana
liczba rzeczywista

oddaje
liczba rzeczywista

przykład
3*5=15
3*0=0