/ (dzielenie)
  

Oblicza iloraz podanych liczb.

składnia
liczba1 / liczba2

wartość wprowadzana
liczba1 - liczba rzeczywista
liczba2 - liczba rzeczywista za wyjątkiem 0

oddaje
Liczba rzeczywista.

przykład
8/2 = 4
8/-2 = -4
2/0= błąd