^ (potęgowanie)
  

Podnosi liczbę do podanej potęgi.

składnia
liczba ^ stopień

wartość wprowadzana
liczba1 - liczba podnoszona do potegi "stopień" - liczba rzeczywista
stopień - liczba rzeczywista

oddaje
liczba rzeczywista.

przykład
2^3 = 8