! (silnia)
  

Oblicza silnie podanej liczby.

składnia
liczba !

wartość wprowadzana
nieujemna liczba rzeczywista.

oddaje
dodatnia liczba całkowita.

przykład
4! = 1*2*3*4 = 24
4,5! = 1*2*3*4 = 24
1! = 1
0! = 1