Exp (eksponenta)
  

Oblicza eksponentę z podanej liczby

składnia
Exp(liczba)

wartość wprowadzana
Liczba rzeczywista.

oddaje
wartość stałej e (Euler ~ 2,71828182845904524)  podniesionej do potęgi "liczba".

przykład
Exp(1) = 2,71828182845904524
Exp(2) = 7,38905609893065023