Kombinacje (kombinacje bez powtórzeń)
  

Oblicza liczbę kombinacji bez powtórzeń dla podanej liczby elementów.

składnia
Kombinacje(ilosc_elementów; elementy_wybrane)
ilosc_elementów (n) - ilość wszystkich elementów
elementy_wybrane (k) - ilość elementów w kombinacji

oddaje
Nieujemną liczbę całkowitą.

informacje dodatkowe
- wartości wprowadzane obcinane są do liczb całkowitych,
- liczba "ilosc_elementów" musi być większa lub równa liczbie "elementy_wybrane".
Funkcja reprezentowana jest wzorem: n!/(k!*(n-k)!)

przykład
Kombinacje(10;3) = 120

przykład 2
Ile dwuosobowych zespołów można utworzyć z grupy ośmiu osób?
Kombinacje(8;2) = 28 zespołów.