KombinacjeA (kombinacje z powtórzeniami)
  

Oblicza liczbę kombinacji z powtórzeniami dla podanej liczby elementów.

składnia
KombinacjeA(ilosc_elementów; elementy_wybrane)
ilosc_elementów (n) - ilość wszystkich obiektów
elementy_wybrane (k) - ilość obiektów w kombinacji

oddaje
Nieujemną liczbę całkowitą.

informacje dodatkowe
- wartości wprowadzane obcinane są do liczb całkowitych,
- liczba "ilosc_elementów" musi być większa lub równa liczbie "elementy_wybrane".
Funkcja reprezentowana jest wzorem: (n+k-1)!/(k!*(n-1)!)

przykład
Kombinacje(10;3) = 220