Permutacje (permutacje bez powtórzeń)
  

Oblicza liczbę permutacji bez powtórzeń dla podanej ilości elementów.

składnia
Permutacje(ilosc_elementow)

oddaje
Nieujemną liczbę całkowitą.

informacje dodatkowe
- wartość wprowadzone obcinane są do liczb całkowitych,
- liczba "ilosc_elementow" musi być >= 1.
Funkcja reprezentowana jest wzorem: n!

przykład
Permutacje(5) = 120

przykład 2
W urnie jest pięć kul o numerach 1, 2, 3, 4, 5. Wyciągamy kolejno wszystkie kule i notujemy po kolei ich numery.
Ile różnych liczb można otrzymać składając je z zanotowanych cyfr?
rozwiązanie
Permutacje(5) = 120
odpowiedź
Z pięciu cyfr można otrzymać 120 różnych liczb.