PermutacjeA (permutacje z powtórzeniami)
  

Oblicza ilość permutacji z powtórzeniami dla podanej ilości elementów.

składnia
PermutacjeA(ilosc_elementow [; ilosc_powtórzeń_elementu1; ilosc_powtórzen_elementu2;...])

oddaje
Nieujemną liczbę całkowitą.

informacje dodatkowe
- wartość wprowadzone obcinane są do liczb całkowitych,
- liczba "ilosc_elementow" musi być >= od sumy powtórzeń.
Funkcja reprezentowana jest wzorem:
n!/(k1!*k2!*...*kn!)

przykład
PermutacjeA(18;5;3;4) = 370507737600

przykład 2
Ile różnych wyrazów, mających sens lub nie, można utworzyć ze wszystkich liter wyrazu "matematyka".
Wyraz "matematyka" ma 10 lite(czyli ilosc_elementow=10).
Litery w wyrazie powtarzają się:
- litera "m" powtarza się 2 razy (matematyka) ilosc_powtórzeń_elementu1=2
- litera "a" powtarza się 3 razy (matematyka) ilosc_powtórzeń_elementu2=3
- litera "t" powtarza się 2 razy (matematyka) ilosc_powtórzeń_elementu3=2
Pozostałe litery nie powtarzają się więc nie wpisujemy ich do funkcji.
rozwiązanie
PermutacjeA(10;2;3;2) = 151200
odpowiedź
Z wszystkich liter wyrazu "matematyka" można utworzyć 151200 wyrazów.

uwagi