Reszta (reszta z dzielenia)
  

Oddaje reszte z dzielenia.

składnia
Reszta(dzielna;dzielnik)

wartość wprowadzana
Liczba rzeczywista.

oddaje
Liczba calkowita.

przykład
Reszta(11;4) = 3 ponieważ 11/4 = (2*4)+3 reszty
Reszta(6;2) = 0 ponieważ 6/2 = (2*3)+0 reszty