SredniaA (srednia arytmetyczna)
  

Oblicza średnią arytmetyczną pobamych liczb.

składnia
SredniaA(liczba1[;liczba2;...liczbaN])

wartość wprowadzana
Liczba rzeczywista.

oddaje
Liczba rzeczywista.

informacje dodatkowe
funkcja określona jest wzorem:
Srednia(n1;n2;n3) = (n1+n2+n3)/ilosc gdzie ilosc = ilość liczb

przykład
SredniaA(2;2;2) = 2
SredniaA(1;2;3) = 2
SredniaA(2) = 2