Wariacje (wariacje bez powtórzeń)
  

Oblicza ilość wariacji bez powtórzeń dla podanej ilości elementów.

składnia
Wariacje(liczba1;liczba2)
liczba1 (n) - ilość wszystkich obiektów
liczba2 (k) - ilość obiektów w variacji

informacje dodatkowe
- wartości liczbowe obcinane są do liczb całkowitych,
- liczba1 musi być >= liczba2,
- funkcja reprezentowana jest wzorem: n!/(n-k)!

przykład
Wariacje(4;2) = 12

przykład 2
Mamy 9 drewnianych klocków, na których są narysowane cyfry od 1 do 9.
Ile można ułożyć liczb czterocyfrowych, wybierając bez zwracania kolejno 4 klocki?
rozwiązanie
Wariacje(9;4) = 3024