WariacjeA (wariacje z powtórzeniami)
  

Oblicza ilość wariacji z powtórzeniami dla podanej ilości obiektów.

składnia
WariacjeA(liczba1;liczba2)
liczba1 (n) - ilość wszystkich obiektów
liczba2 (k) - ilość obiektów w variacji

informacje dodatkowe
- wartości liczbowe obcinane są do liczb całkowitych,
- liczba1 musi być >= liczba2,
- funkcja reprezentowana jest wzorem: nk

przykład
WariacjeA(4;2) = 16

przykład 2
Na ile sposobów można uzyskać różne wyniki, przy rzucie dwiema kostkami?
Kostki mają po 6 ścianek.
rozwiązanie
WariacjeA(6;2) = 36 sposobów