Ln (logarytm naturalny)
  

Oblicza logarytm naturalny podanej liczby.

Podstawą logarytmu jest liczba e (Eulera) ~ 2,71828182845904524.

składnia
Ln(liczba)

wartość wprowadzana
Liczba rzeczywista > 0.

oddaje
Liczba rzeczywista.

przykład
Ln(1) = 0
Ln(2) = 0,693147180559945309