Log10 (logarytm dziesiętny)
  

Oblicza logarytm dziesiętny (o podstawie 10) podanej liczby.

składnia
Log10(liczba)

wartość wprowadzana
Liczba rzeczywista > 0.

oddaje
Liczba rzeczywista.

przykład
Log10(10) = 1
Log10(1) = 0
Log10(0,5) = -0,301029995663981195