Log2 (logarytm o podstawie 2)
  

Oblicza logarytm o podstawie 2 z podanej liczby.

składnia
Log2(liczba)

wartość wprowadzana
Liczba rzeczywista > 0.

oddaje
Liczba rzeczywista.

przykład
Log2(1) = 0
Log2(2) = 1
Log2(3) = 1,58496250072115618