LogN (logarytm o podstawie n-tej)
  

Oblicza logarytm liczby przy podanej podstawie.

składnia
LogN(liczba;podstawa)

wartość wprowadzana
"liczba" - wartość rzeczywista > 0.
"podstawa" - wartość rzeczywista > 1.

oddaje
Liczba rzeczywista.

przykład
LogN(2;2) = 1
LogN(4;3) = 1,26185950714291487