CosH (cosinus hyperboliczny)
  

Oblicza Cosinus Hyperboliczny liczby.

Funkcja określona jest wzorem:
CosH(n) = (e^n + e^(-n))/2
gdzie e (liczba Eulera) ~ 2,71828182845904

składnia
CosH(liczba)

wartość wprowadzana
Liczba rzeczywista.

oddaje
Liczba rzeczywista.

przykład
CosH(2) = 3,76219569108363146