SinH (sinus hyperboliczny)
  

Oblicza sinus hyperboliczny liczby.

składnia
SinH(liczba)

wartość wprowadzana
Dowolna liczba rzeczywista.

oddaje
Liczba rzeczywista.

informacje dodatkowe
funkcja określona jest wzorem:
SinH(n) = (e^n - e^(-n))/2 gdzie e=2,71828182845905

przykład
SinH(2) = 3,62686040784701877