TanH (tangens hyperboliczny)
  

Oblicza Tangens Hyperboliczny liczby.

składnia
TanH(liczba)

wartość wprowadzana
Dowolna liczba rzeczywista.

oddaje
Liczba rzeczywista.

informacje dodatkowe
funkcja określona jest wzorem: TanH(n) = SinH(n)/CosH(n)

przykład
TanH(2) = 0,964027580075816884