Cos (cosinus)
  

Oblicza Cosinus podanego kąta.

składnia
Cos(liczba)

wartość wprowadzana
Liczba rzeczywista.

oddaje
Liczba rzeczywista z zakresu <-1,1>.

przykład
Cos(270) = 0 jeżeli miarą kąta są stopnie
Cos(270) = 0,98438195 jeżeli miarą kąta są radiany