Sin (sinus)
  

Oblicza Sinus podanej liczby.

składnia
Sin(kąt)

wartość wprowadzana
Liczba rzeczywista.

oddaje
Liczbę rzeczywistą z zakresu <-1,1>.

przykład
Sin(Pi) = 0 jeżeli miarą kąta sa radiany,
Sin(180) = 0 jeżeli miarą kąta sa stopnie.