Tan (tangens)
  

Oblicza Tangens podanej liczby.

składnia
Tan(kąt)

wartość wprowadzana
Liczba rzeczywista.

przykład
Tan(45) = 1 jeżeli miarą kąta są stopnie
Tan(Pi/4) = 1 jeżeli miarą kąta są radiany