ACos (arcus cosinus)
  

Oblicza Arcus Cosinus podanej liczby (wielkość kąta dla podanej wartości cosinus).

składnia
ACos(cosinus)

wartość wprowadzana
Liczba rzeczywista z zakresu <-1,1>.

oddaje
Liczbę rzeczywistą z zakresu:
w radianach: <0,Pi>
w stopniach: <0,180>
w gradusach: <0,200>.

przykład
ACos(1) = 0.