ASin (arcus sinus)
  

Oblicza Arcus Sinus podanej liczby (wielkość kąta dla podanej wartości sinus).

składnia
ASin(sinus)

wartość wprowadzana
Liczba rzeczywista z zakresu <-1,1>.

oddaje
Liczbę rzeczywistą z zakresu:
w radianach: <-Pi/2,Pi/2>
w stopniach: <-90,90>
w gradusach: <-100,100>.

przykład
ASin(1) = 90 jeżeli miarą kąta są stopnie.