ATan (arcus tangens)
  

Oblicza Arcus Tangens podanej liczby (wielkość kąta dla podanej wartości tangens).

składnia
ATan(tangens)

wartość wprowadzana
Liczba rzeczywista.

oddaje
Wartość z zakresu:
w radianach: <-Pi/2,Pi/2>
w stopniach: <-90,90>
w gradusach: <-100,100>.

przykład
ATan(1) = 45 jeżeli miarą kąta są stopnie.