< (mniejszy)
  

Porównuje liczby i zwraca wartość logiczną 1 (Prawda) lub 0 (Fałsz).

składnia
liczba1 < liczba2

wartość wprowadzana
liczba rzeczywista.

oddaje
1 lub 0

przykład
2 < 3 = 1
2 < 2 = 0
2 < 1 = 0