== (równy)
  

Porównuje liczby i zwraca wartość logiczną 1 (Prawda) lub 0 (Fałsz).

składnia
liczba1 == liczba2

wartość wprowadzana
liczba rzeczywista.

oddaje
1 lub 0

przykład
4 == 4 = 1
4 == 3 = 0