<> (różny)
  

Porównuje liczby i zwraca wartość logiczną 1 (Prawda) lub 0 (Fałsz).

składnia
liczba1 <> liczba2

wartość wprowadzana
liczba rzeczywista.

oddaje
1 lub 0

przykład
4 <> 3 = 1
4 <> 4 = 0