<= (mniejszy lub równy)
  

Porównuje liczby i zwraca wartość logiczną 1 (Prawda) lub 0 (Fałsz).

składnia
liczba1 <= liczba2

wartość wprowadzana
liczba rzeczywista.

oddaje
1 lub 0

przykład
3 <= 4 = 1
3 <= 3 = 1
3 <= 2 = 0