>= (większy lub równy)
  

Porównuje liczby i zwraca wartość logiczną 1 (Prawda) lub 0 (Fałsz).

składnia
liczba1 >= liczba2

wartość wprowadzana
liczba rzeczywista.

oddaje
1 lub 0

przykład
5 >= 4 = 1
5 >= 5 = 1
5 >= 6 = 0