Bin (liczba dwójkowa/binarna)
  

Wprowadza liczbę dwójkową (binarną).

składnia
Bin(liczba)

wartość wprowadzana
Liczba dwójkowa.
Liczba składa się ze znaków: 0,1.

oddaje
Wartość w systemie dziesiętnym.

przykład
Bin(1) = 1
Bin(01) = 2
Bin(1111) = 15