MasaElektronuKg (masa elektronu)
  

Masa spoczynkowa elektronu w inercjalnym układzie odniesienia podana w kilogramach.

składnia
MasaElektronuKg

oddaje
9,10938188727272E-31

przykład
MasaElektronuKg = 9,10938188727272E-31