Pi (stała Pi)
  

Zwraca wartość liczby Pi.

składnia
Pi

oddaje
3,14159265358979324

przykład
Pi = 3,14159265358979324